[Pmilihn PDL (Pasang dan Main)]

Pilih Bahasa Penerangan Halaman (PDL) mana yang ingin digunakan apabila mesin disambungkan kepada komputer rangkaian menggunakan Plag dan Main.
* Nilai teks merah tebal adalah tetapan lalai bagi setiap item.

[Rangkaian]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Pencetak] [Pmilihn PDL (Pasang dan Main)]
Pilih Bahasa Penerangan Halaman (PDL) yang ingin digunakan apabila mesin disambungkan kepada komputer rangkaian menggunakan Plag dan Main.
Apabila menyambungkan mesin, pilih daripada yang berikut:
Apabila menyambung sebagai pencetak UFR II: [UFR II]
Apabila menyambung sebagai pencetak PCL6: [PCL6]
Apabila menyambung sebagai pencetak PS: [PS]
[UFR II]
[PCL6]
[PS]*1
*1 Mungkin tidak dipaparkan bergantung pada model, pilihan yang dipasang, dan tetapan lain.

[USB]

[Menu] [Tetapan Fungsi] [Pencetak] [Pmilihn PDL (Pasang dan Main)]
Pilih Bahasa Penerangan Halaman (PDL) yang ingin digunakan apabila mesin disambungkan kepada komputer melalui USB menggunakan Plag dan Main.
Apabila menyambungkan mesin sebagai pencetak, pilih daripada yang berikut:
Apabila menyambung sebagai pencetak UFR II: [UFR II]
Apabila menyambung sebagai pencetak PCL6: [PCL6]
Apabila menyambung sebagai pencetak PS: [PS]
[UFR II]
[PCL6]
[PS]*1
*1 Mungkin tidak dipaparkan bergantung pada model, pilihan yang dipasang, dan tetapan lain.
9C21-07L