Opcions de seguretat recomanades - 1. Connexió intranet i Internet

Per a un entorn d'intranet gestionat per una empresa o altra organització, recomanem les opcions de seguretat de la Connexió intranet i Internet.
Aquestes opcions de seguretat permeten implementar mesures de seguretat davant atacs físics, filtracions d'informació i spoofing (suplantacions) a les comunicacions mitjançant la xarxa.
Premeu el botó per consultar el procediment per configurar les opcions.
Impacte
Les opcions de seguretat podrien limitar la funcionalitat de l'equip.
Exemples de funcions restringides:
Ús d'un dispositiu de memòria USB
Connexió amb dispositius d'informació mitjançant xifratge/protocols convencionals
* Podeu comprovar l'efecte i l'impacte de les opcions de seguretat, incloses les d'altres tipus d'entorn. Efecte i impacte de les opcions de seguretat
Descripció de l'opció
Per obtenir més informació sobre les opcions de seguretat que es configuren, consulteu la llista d'opcions que s'indica a continuació.
Llista de les opcions de seguretat
Respostes a preguntes
Implementeu el control d'accés a les sales?
Utilitzeu l'equip en un entorn connectat a Internet?
Teniu instal·lat un tallafoc?
Tracteu informació especialment confidencial amb l'equip?
No