Doporučené nastavení zabezpečení – 6. Prostředí s vysoce důvěrnými informacemi

Pro prostředí, kde by útoky nebo úniky informací měly zvlášť závažný dopad, doporučujeme nastavení zabezpečení Prostředí s vysoce důvěrnými informacemi.
Při tomto nastavení zabezpečení je prioritou zabezpečení a jsou omezeny funkce, které by mohly být vystavené třeba jen malé hrozbě.
Stisknutím tlačítka zobrazíte postup, jak tato nastavení nakonfigurovat.
Dopady
Nastavení zabezpečení mohou omezit funkce zařízení.
Příklady omezených funkcí:
Používání paměťového média USB
Tisk pomocí LPD, RAW nebo WSD
Přesměrování přijatých faxů
Přímé připojení z mobilních zařízení
Použití vzdáleného UR a zobrazení historie úloh
Připojování pomocí informačních zařízení pomocí běžného šifrování/protokolů
* Vliv a dopady nastavení zabezpečení můžete zkontrolovat, včetně těch týkajících se dalších typů prostředí. Vliv a dopady nastavení zabezpečení
Popis nastavení
Podrobnosti týkající se nakonfigurovaných nastavení zabezpečení naleznete v seznamu nastavení uvedených níže.
 Seznam nastavení zabezpečení
Odpovědi na otázky
Řešíte pomocí počítače zvláště důvěrné informace?
Ano
* Odpovědi na otázky kromě výše uvedených jsou volitelné.