9LAJ-005

Připojení tiskárny

Připojte tiskárnu a počítač ke stejné síti nebo tiskárnu připojte přímo k počítači pomocí kabelu USB.
Informace o metodách připojení podporovaných tiskárnou naleznete v části „Uživatelská příručka“ na webu s příručkou online.
https://oip.manual.canon/