9LE8-002

Nemožno pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN (Wi-Fi)

Problémy odstráňte tak, že skontrolujete stav počítača, smerovača bezdrôtovej siete LAN (prístupového bodu) a tlačiarne pomocou nasledujúcich krokov.

1. krok: Kontrola stavu počítača a smerovača bezdrôtovej siete LAN (Wi-Fi)

Nakonfigurovali ste nastavenia počítača a smerovač bezdrôtovej siete LAN?
Ak požadované nastavenia neboli nakonfigurované, nakonfigurujte ich.
Sú napájacie káble a kábel siete Ethernet správne pripojené?
Ak sú niektoré káble nesprávne pripojené alebo odpojené, pripojte ich správne.
Je napájanie smerovača bezdrôtovej siete LAN zapnuté?
Ak sa vám nepodarí nadviazať spojenie, aj keď je napájanie zapnuté, vypnite napájanie počítača a smerovača a znova ho zapnite.

2. krok: Kontrola stavu tlačiarne a smerovača bezdrôtovej siete LAN (Wi-Fi)

Je tlačiareň zapnutá?
Ak je napájanie zapnuté, vypnite ho a znova zapnite.
Je miesto vhodné?
Tlačiareň a smerovač bezdrôtovej siete LAN by mali byť nainštalované na mieste bez prekážajúcich stien alebo iných prekážok a nie ďalej ako 50 m od seba.
Neinštalujte v blízkosti mikrovlnnej rúry, digitálneho bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré generuje rádiové vlny.

3. krok: Opätovné pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (Wi-Fi)

Pripojte k bezdrôtovej sieti LAN pomocou správneho typu pripojenia pre váš smerovač bezdrôtovej siete LAN. Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN (Wi-Fi)