9LE8-009

Obrazovka s chybou zobrazená počas vyhľadávania tlačiarne

Pri odstraňovaní problému postupujte podľa pokynov v chybovej správe.
Ak sa zobrazí správa s výzvou na kontrolu IP adresy, skontrolujte nastavenie IP adresy tlačiarne.
Kontrola IP adresy tlačiarne
Ak sa zobrazí správa, že zadanú IP adresu používa zariadenie, ktoré nepodporuje tento softvér, skontrolujte IP adresu tlačiarne alebo znova zadajte IP adresu.
Kontrola IP adresy tlačiarne
Nastavenie IPv4 adries
Ak vyššie uvedené kroky problém neodstránia, skontrolujte nastavenia brány firewall a v prípade potreby ich zmeňte.
Kontrola a konfigurácia nastavení brány firewall

Kontrola IP adresy tlačiarne

Model čiernobielej tlačiarne s dotykovým panelom / Model čiernobielej tlačiarne s 5-riadkovým displejom LCD 

Model farebnej tlačiarne s dotykovým panelom 

Nastavenie IPv4 adries

Táto časť opisuje, ako nastaviť IPv4 adresu pomocou ovládacieho panela.
Podrobnosti o postupe nastavenia IPv4 adresy uvádza „Užívateľská príručka“ pre príslušný model na internetovej stránke s príručkami.
https://oip.manual.canon/

Model čiernobielej tlačiarne s dotykovým panelom / Model čiernobielej tlačiarne s 5-riadkovým displejom LCD 

Model farebnej tlačiarne s dotykovým panelom 

Kontrola a konfigurácia nastavení brány firewall

Ak sa na počítači zobrazí hlásenie s upozornením, že sa softvér Canon pokúša získať prístup k sieti počas používania Master Setup, skontrolujte nastavenia brány firewall v počítači. Potom podľa potreby nakonfigurujte nastavenia na povolenie prístupu.