Podporované formáty souborů

Funkce Tisk přes e-mail podporuje následující formáty souborů.
PDF (*.pdf)
Webová stránka (*.htm, *.html)
Text (*.txt, *.text, *.csv)
XML (*.xml)
Rich text (RTF) (*.rtf)
Soubor aplikace Microsoft Excel (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xltx, *.xltm, *.xls, *.xlt, *.xlm, *.xlw)
Dokument aplikace Microsoft Word (*.docx, *.doc, *.docm, *.dotx, *.dotm, *.dot)
Prezentace aplikace Microsoft PowerPoint (*.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx, *.pps, *.ppsm, *.potx, *.potm)
Dokument aplikace WordPerfect (*.wpd)
Bitmapa (*.bmp)
GIF (*.gif)
Ikona (*.ico)
JPEG 2000 (*.jp2)
JPEG (*.jpeg, *.jpg)
PNG (*.png)
TIFF (*.tiff, *.tif)