Když se nemůžete přihlásit

Pokud od vašeho posledního přihlášení do nástroje Cloud Connector uplyne 30 dní, vaše uživatelské údaje se odstraní.
Aby bylo možné aplikace znovu používat, je nutné zaregistrovat uživatele.