Standaardinstellingen wijzigen

U kunt de standaard instellingen voor afdrukken en scannen wijzigen.
De instellingen zijn gemeenschappelijk voor alle toepassingen van Cloud Connector. Als u de instellingen wijzigt, gelden ze voor toepassingen.
Controleer of niemand de app Cloud Connector op het multifunctionele apparaat gebruikt voordat u instellingen vanuit de UI op afstand wijzigt. Door het wijzigen van instellingen wordt een gebruiker die het multifunctionele apparaat gebruikt, afgemeld bij de app Cloud Connector.

Afdrukinstellingen wijzigen

1
Start de UI op afstand en meld u aan in de modus Systeembeheerder.
Raadpleeg voor details over het starten van de UI op afstand de gebruikershandleiding voor uw model op de online site met handleidingen.
https://oip.manual.canon/
2
Klik op in het portalscherm van de UI op afstand op [Cloud Connector-configuratie].
3
Klik op [Afdrukinstellingen] in [Instellingen].
4
Wijzig de instellingen naar wens en klik op [Opslaan].
Het kan 15 minuten duren voordat de instellinen worden toegepast.

Beschikbare instellingen

Sommige instellingen kunnen bij sommige modellen niet worden geconfigureerd.
Rode vetgedrukte instellingen zijn de oorspronkelijke instellingen op het moment van de installatie.
Instelling
Opties
Standaardinstellingen voor dubbelzijdig
Enkelzijdig
Dubbelzijdige modus
Standaardkleurinstellingen
Zwart-wit
Kleur

Scaninstellingen wijzigen

1
Start de UI op afstand en meld u aan in de modus Systeembeheerder.
Raadpleeg voor details over het starten van de UI op afstand de gebruikershandleiding voor uw model op de online site met handleidingen.
https://oip.manual.canon/
2
Klik op in het portalscherm van de UI op afstand op [Cloud Connector-configuratie].
3
Klik op [Scaninstellingen] in [Instellingen].
4
Wijzig de instellingen naar wens en klik op [Opslaan].
Het kan 15 minuten duren voordat de instellinen worden toegepast.

Beschikbare instellingen

Sommige instellingen kunnen bij sommige modellen niet worden geconfigureerd.
Rode vetgedrukte instellingen zijn de oorspronkelijke instellingen op het moment van de installatie.
Instelling
Opties
Dubbelzijdige modus
Enkelzijdig
Dubbelzijdig korte zijde
Dubbelzijdig lange zijde
Afbeeldingsmodus
Tekst/afbeelding
Afbeelding
Foto
Tekst
Tekst/foto/kaart
Kaart
Tekst/foto
Tweede exemplaar
Kleurmodus*1
Auto
Kleur
Grijstinten
Zwart-wit*2
Scanresolutie*6
100 dpi
150 dpi
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi
Bestandsnaam*3
Scan_{Current month}{Current day}{Current year}
Scan_{Current day}{Current month}{Current year}
Scan_{Current year}{Current month}{Current day}
Scan_{Email address up to @ sign}_{Current month}{Current day}{Current year}
Scan_{Email address up to @ sign}_{Current day}{Current month}{Current year}
Scan_{Email address up to @ sign}_{Current year}{Current month}{Current day}
Scan_{Current month}{Current day}{Huidige jaar - 4 cijfers}
Scan_{Current day}{Current month}{Huidige jaar - 4 cijfers}
Scan_{Huidige jaar - 4 cijfers}{Current month}{Current day}
Scan_{Email address up to @ sign}_{Current month}{Current day}{Huidige jaar - 4 cijfers}
Scan_{Email address up to @ sign}_{Current day}{Current month}{Huidige jaar - 4 cijfers}
Scan_{Email address up to @ sign}_{Huidige jaar - 4 cijfers}{Current month}{Current day}
Bestandsindeling*6
TIFF (bestandsindeling voor afbeeldingen)
PDF (een standaard PDF-bestand dat doorzoekbare tekst bevat*4)
PDF/A (een PDF-bestand dat compatibel is met PDF/A-1b, dat doorzoekbare tekst bevat*4 en geschikt is voor langetermijnopslag)
PDF compact*2 (een PDF-bestand dat doorzoekbare tekst bevat*4 en een hogere compressie heeft dan een standaard PDF-bestand)
Gedrag voor dubbele bestandsnamen*5
Een uniek nummer toevoegen
Afbreken
Overschrijven
*1 De kleurenmodi die worden weergegeven in Snelle instellingen, zijn Auto en de hier geselecteerde waarde. Als hier Auto is geselecteerd, worden Auto en Grijsschaal weergegeven in Snelle instellingen.
*2 Als de bestandsindeling PDF (Compact) is, kan [Kleurmodus] niet worden ingesteld op [Zwart-wit].
*3 De oorspronkelijke instellingen op het moment van de installatie verschillen per land of regio.
*4 Als de multifunctionele printer geen OCR ondersteunt (Optical Character Recognition), is de tekst van het PDF-bestand niet doorzoekbaar.
*5 Hiermee wordt ingesteld welke bewerking moet worden uitgevoerd wanneer er een dubbele bestandsnaam in de bestemmingsmap staat.
*6 Voor de combinaties van of standaardbestandsindeling en standaardresolutie gelden de volgende beperkingen.
 Als TIFF is ingesteld als standaard bestandsindeling:
200 dpi x 100 dpi en 200 dpi x 400 dpi kunnen niet worden ingesteld als standaard resolutie. Deze resoluties kunnen alleen worden ingesteld als er daadwerkelijk wordt gescand.
Als de instellingen 400 dpi of 600 dpi worden opgeslagen, wordt de standaard instelling 300 dpi x 300 dpi.
 Als PDF of PDF/A is ingesteld als standaard bestandsindeling:
De beschikbare resoluties zijn 300 dpi en 600 dpi. Als er een andere resolutie wordt geselecteerd, wordt een fout weergegeven wanneer u de instellingen probeert op te slaan.
 Als PDF (Compact) ingesteld als standaard bestandsindeling:
De enige beschikbare resolutie is 300 dpi. Als er een andere resolutie wordt geselecteerd, wordt een fout weergegeven wanneer u de instellingen probeert op te slaan.
Als versiebeheer is ingeschakeld tijdens het opslaan van bestanden naar SharePoint Online of OneDrive voor Bedrijven, is de instelling [Gedrag voor dubbele bestandsnamen] in Cloud Connector uitgeschakeld en worden de bestanden altijd overschreven. Voor het prioriteren van de instellingen van Cloud Connector is het noodzakelijk om versiebeheer uit te schakelen. Zie de gebruikershandleidingen voor meer informatie.

Aantal taakcodecijfers wijzigen voor afdrukken via e-mail voor gasten

1
Start de UI op afstand en meld u aan in de modus Systeembeheerder.
Raadpleeg voor details over het starten van de UI op afstand de gebruikershandleiding voor uw model op de online site met handleidingen.
https://oip.manual.canon/
2
Klik op in het portalscherm van de UI op afstand op [Cloud Connector-configuratie].
3
Klik op [E-mail] in [Apps].
4
Wijzig de instellingen naar wens en klik op [Opslaan].
Het kan 15 minuten duren voordat de instellinen worden toegepast.

Beschikbare instellingen

Rode vetgedrukte instellingen zijn de oorspronkelijke instellingen op het moment van de installatie.
Instelling
Opties
Lengte van opdrachtcode
3 tot 10 (4)

Sites voor SharePoint Online opgeven

U kunt beperken welke SharePoint Online-sites toegankelijk zijn voor Cloud Connector.
Door deze instellingen te configureren kunnen alleen de accounts die tot de opgegeven sites behoren, SharePoint Online gebruiken vanuit Cloud Connector.
Als u deze instellingen configureert, worden alle bestaande verificatie-instellingen geannuleerd. De verificatie-instellingen moeten opnieuw worden geconfigureerd.
Er kan geen bibliotheek of map worden opgegeven.
1
Start de UI op afstand en meld u aan in de modus Systeembeheerder.
Raadpleeg voor details over het starten van de UI op afstand de gebruikershandleiding voor uw model op de online site met handleidingen.
https://oip.manual.canon/
2
Klik op in het portalscherm van de UI op afstand op [Cloud Connector-configuratie].
3
Klik op [SharePoint Online] in [Apps].
4
Selecteer [Inschakelen] voor [Voer start-URL in].
5
Geef de URL op en klik op [Opslaan].
Geef de URL van een tenant, site of subsite op in de volgende indeling.
https://<huurder>.sharepoint.com/
https://<huurder>.sharepoint.com/sites/<site>/(<subsite>)
Het kan 15 minuten duren voordat de instellinen worden toegepast.

Het rootpad van OneDrive voor Business opgeven

U kunt beperken welke OneDrive voor Bedrijven-tenants toegankelijk zijn voor Cloud Connector. Cloud Connector heeft alleen toegang tot de hier opgegeven tenant.
Door deze instellingen te configureren kunnen alleen de accounts met toegangsrechten tot opgegeven tenant OneDrive voor Bedrijven gebruiken vanuit Cloud Connector.
Als u deze instellingen configureert, worden alle bestaande verificatie-instellingen geannuleerd. De verificatie-instellingen moeten opnieuw worden geconfigureerd.
1
Start de UI op afstand en meld u aan in de modus Systeembeheerder.
Raadpleeg voor details over het starten van de UI op afstand de gebruikershandleiding voor uw model op de online site met handleidingen.
https://oip.manual.canon/
2
Klik op in het portalscherm van de UI op afstand op [Cloud Connector-configuratie].
3
Klik op [OneDrive voor Bedrijven] in [Apps].
4
Selecteer [Inschakelen] voor [Voer start-URL in].
5
Geef de URL op en klik op [Opslaan].
Geef de URL van de tenant op in de volgende indeling.
https://<huurder>-my.sharepoint.com/
Het kan 15 minuten duren voordat de instellinen worden toegepast.