Het ondersteuningslogboek verzenden

Deze functie wordt zo nodig gebruikt wanneer er een probleem is opgetreden.

Stap 1: Het bestemmings-e-mailadres registreren

1
Start de UI op afstand en meld u aan in de modus Systeembeheerder.
Raadpleeg voor details over het starten van de UI op afstand de gebruikershandleiding voor uw model op de online site met handleidingen.
https://oip.manual.canon/
2
Klik op in het portalscherm van de UI op afstand op [Cloud Connector-configuratie].
3
Klik op [Registratie in ondersteuningslogboek] in [Diagnostische gegevens].
4
Geef het bestemming e-mailadres op en klik op [Aanvraag verzenden].
Het pictogram () wordt weergegeven. (Klik op [Aanvraag annuleren] om de aanvraag uit te schakelen.)
Als de bestemming de aanvraag accepteert, verandert het pictogram in en kan het logboek worden verzonden. (U kunt klikken op [Logboekontvanger verwijderen] om de geregistreerde bestemming te annuleren.)
Als bestemming de aanvraag niet binnen twee uur accepteert, wordt het verzoek uitgeschakeld. Als u de aanvraag opnieuw wilt verzenden, klikt u op [Aanvraag annuleren] en voert u stap 4 opnieuw uit.
Als de bestemming wordt geannuleerd nadat de aanvraag om een willekeurige redeen is geaccepteerd, blijft het e-mailadres leeg.

Stap 2: Het ondersteuningslogboek verzenden

Het logboek van het foutenscherm verzenden

Druk op de knop [Diagnostische gegevens verzenden] die wordt weergegeven op het foutenscherm.

De knop [?] rechtsboven in het scherm gebruiken

1
Druk op [?] rechtsboven in het scherm.
2
Druk op [Diagnostische gegevens verzenden].
Het ondersteuningslogboek wordt verzonden.
[Diagnostische gegevens verzenden] wordt niet weergegeven als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan.
De bestemming is niet geregistreerd of niet toegestaan
Het traceerlogboek is uitgeschakeld