Drukowanie za pośrednictwem poczty e-mail

Wymagane czynności przygotowawcze
Wymagana jest rejestracja użytkownika.
Przygotuj kod PIN uzyskany podczas procesu rejestracji użytkownika.

Krok 1: Wysyłanie danych do drukowania za pośrednictwem poczty e-mail

1
Na ekranie głównym naciśnij [Print from Email].
2
Zanotuj adres e-mail wyświetlony na ekranie.
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możesz zeskanować kod QR, aby określić miejsce docelowe.
Tego samego adresu e-mail można użyć do ponownego drukowania z tej samej drukarki wielofunkcyjnej.
3
Załącz plik, który chcesz wydrukować, do wiadomości e-mail i wyślij go na adres e-mail zanotowany w kroku 2.
Wiadomość e-mail należy wysłać z adresu e-mail zarejestrowanego w aplikacji Cloud Connector podczas rejestracji użytkownika.
Istnieje możliwość załączenia wielu plików. (Maksymalnie 10 plików)
Za pośrednictwem wiadomości e-mail można wysłać maksymalnie 100 MB. (Łączny rozmiar treści wiadomości e-mail i załączników przed wysłaniem)
Temat i treść nie są wymagane, ale są wyświetlane na liście zadań podczas drukowania.
Treść jest wyświetlana na liście zadań drukowania jako treść zadania. Można ją wybrać i wydrukować.
Temat jest używany jako nazwa zadania. Jeśli temat nie zostanie wprowadzony, nazwa treści zadania to „Pusty temat”.
Informacje na temat obsługiwanych formatów plików można znaleźć poniżej.
4
Sprawdź otrzymaną wiadomość e-mail.
Wiadomość e-mail informująca, że aplikacja Cloud Connector otrzymała zadanie drukowania i jest ono przetwarzane
Wiadomość e-mail informująca o zakończeniu przetwarzania zadania drukowania
Jeśli format pliku wysłanego do aplikacji Cloud Connector nie jest obsługiwany lub plik nie może zostać wydrukowany, ponieważ jest chroniony hasłem, wiadomość e-mail będzie o tym informować.
Jeśli zadanie nie zostanie wydrukowane przez 10 godzin po zakończeniu przygotowań, zostanie ono usunięte.

Krok 2: Drukowanie wysłanych danych

1
Na ekranie głównym naciśnij [Print from Email].
2
Wprowadź kod PIN uzyskany podczas procesu rejestracji użytkownika i naciśnij przycisk [Zaloguj].
Jeśli zapomnisz kodu PIN, możesz nadać inny. Więcej informacji można znaleźć w poniższych materiałach.
3
Po wyświetleniu listy zadań drukowania zmień ustawienia zgodnie z wymaganiami.
Aby wydrukować wszystkie zadania z listy bez zmiany ustawień, przejdź do kroku 4.
 Aby zmienić ustawienia:
Wybierz zadania do wydrukowania.
Naciśnij zadanie na liście, aby wyświetlić pole wyboru umożliwiające wybranie, czy zadanie ma zostać wydrukowane.
Zmień ustawienia drukowania.
Naciśnij przycisk [Edytuj] w prawym dolnym rogu ekranu, aby zmienić ustawienia drukowania wybranego zadania.
Zmiana ustawień drukowania
Pliki, których nie można wydrukować, takie jak pliki w nieobsługiwanym formacie, nie są wyświetlane na liście.
Informacje na temat formatów plików obsługiwanych przez funkcję drukowania wiadomości e-mail znajdują się poniżej.
4
Naciśnij przycisk w prawym dolnym rogu ekranu, aby rozpocząć drukowanie.
Pliki, których drukowanie zostało zakończone, zostaną usunięte.
5
Poczekaj na zakończenie drukowania.
6
Wyloguj się, aby zakończyć operację.
Aby powrócić do ekranu początkowego aplikacji Cloud Connector
Naciśnij [] w prawym górnym rogu ekranu i wybierz [Wylogowanie] z menu.
Aby zamknąć aplikację Cloud Connector
Wyloguj się z drukarki wielofunkcyjnej lub naciśnij przycisk [].

Zmiana ustawień drukowania

Można zmienić następujące ustawienia. (Niektóre ustawienia mogą być niedostępne w zależności od modelu drukarki.)
Liczba kopii (od 1 do 9 999)
Tryb koloru (kolorowy/czarno-biały)
Jednostronnie/Dwustronnie po długim boku/Dwustronnie po krótkim boku
Zszywanie (brak/w narożu/podwójne/zszywanie zeszytowe)
Nie można zmienić rozmiaru papieru. Pliki są automatycznie powiększane lub zmniejszane i drukowane w formacie A4 (rozmiar LTR w niektórych regionach).