Wysyłanie zeskanowanych danych na adres e-mail

Wymagane czynności przygotowawcze
Wymagana jest rejestracja użytkownika.
Przygotuj kod PIN uzyskany podczas procesu rejestracji użytkownika.
1
Na ekranie głównym naciśnij [Scan to Email].
2
Wprowadź kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [Zaloguj].
Jeśli zapomnisz kodu PIN, możesz nadać inny. Więcej informacji można znaleźć w poniższych materiałach.
3
Umieść oryginały.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania oryginałów można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki wielofunkcyjnej.
4
Sprawdź ustawienia skanowania.
Informacje na temat zmiany ustawień skanowania znajdują się poniżej.
Zmiana ustawień skanowania
Aby anulować skanowanie, naciśni [] w lewym górnym rogu ekranu, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
5
Naciśnij [Rozpocznij skanowanie].
Podczas skanowania można nacisnąć przycisk (Zatrzymaj), aby anulować skanowanie.
6
Gdy wszystkie strony zostaną zeskanowane, sprawdź podgląd i naciśnij [Wyślij].
Aby anulować wysyłanie, naciśni [] w lewym górnym rogu ekranu przed naciśnięciem przycisku [Wyślij], aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Po naciśnięciu przycisku [Wyślij], wiadomość e-mail z załączonymi zeskanowanymi obrazami zostanie wysłana i wyświetlony zostanie ekran informujący o zakończeniu wysyłania. Aby zeskanować inny dokument, naciśnij przycisk [Nowe skanowanie].
Jeśli format pliku to TIFF, można nacisnąć przycisk [Dodaj strony], aby zeskanować dodatkowe strony przed naciśnięciem przycisku [Wyślij].
Wiadomość e-mail z załączonymi zeskanowanymi obrazami jest wysyłana na adres e-mail zarejestrowany w aplikacji Cloud Connector podczas rejestracji użytkownika.
Zeskanowanych obrazów nie można załączyć do wiadomości e-mail, jeśli ich rozmiar przekracza 20 MB. W takim przypadku w wiadomości e-mail zostanie wysłany komunikat o błędzie z łączem do pobrania. Kliknij łącze, aby pobrać zeskanowane obrazy.
Jeśli zapisywanie plików trwa zbyt długo lub nie powiedzie się, zostanie wysłane powiadomienie pocztą e-mail.
7
Wyloguj się, aby zakończyć operację.
Aby powrócić do ekranu początkowego aplikacji Cloud Connector
Naciśnij [Wylogowanie].
Aby zamknąć aplikację Cloud Connector
Wyloguj się z drukarki wielofunkcyjnej lub naciśnij przycisk [].

Zmiana ustawień skanowania

Niektórych ustawień nie można skonfigurować w niektórych modelach.
Odbiorca
Umożliwia sprawdzenie adresu e-mail odbiorcy. Można również zmienić nazwę pliku zeskanowanych obrazów.
Formaty plików
Ustawienie
Opcje
Format pliku
TIFF (format pliku odpowiedni dla obrazów)
PDF*1 (standardowy plik PDF zawierający tekst z możliwością wyszukiwania*3)
PDF/A*1 (plik PDF zgodny z PDF/A-1b, który zawiera tekst z możliwością wyszukiwania*3 i nadaje się do długotrwałego przechowywania)
PDF (kompaktowy)*2 (plik PDF zawierający tekst z możliwością wyszukiwania*3 i o wyższym stopniu kompresji niż standardowy plik PDF)
*1 Gdy format pliku to PDF lub PDF/A, [Rozdzielczość skanowania] nie może być ustawiona na rozdzielczość inną niż 300 dpi lub 600 dpi.
*2 Gdy formatem pliku jest PDF (kompaktowy), [Rozdzielczość skanowania] nie może być ustawiona na inną niż 300 dpi. Dodatkowo dla [Kolor] nie można ustawić [Czarno-biały].
*3 Jeśli drukarka wielofunkcyjna nie obsługuje funkcji OCR (optycznego rozpoznawania znaków), nie będzie można przeszukiwać tekstu pliku PDF.
[Szybkie ustawienia]
Ustawienie
Opcje
Kolor
Automatyczne
Kolor, Skala szarości, Czarno-biały*1(Wyświetlany jest tryb wybrany na ekranie ustawień dla administratorów.)
Tryb podwójny
Jednostronnie
Dwustronny (Długa krawędź, krótka krawędź)
*1 Gdy formatem pliku jest PDF (kompaktowy), [Kolor] nie może być ustawiony na [Czarno-biały].
[Ustawienia zaawansowane]
Ustawienie
Opcje
Kolor
Automatyczne
Kolor
Skala szarości
Czarno-biały*1
Tryb podwójny
Jednostronnie
Dwustronnie po długim boku
Dwustronnie po krótkim boku
Tryb obrazu
Tekst/Obraz
Obraz
Zdjęcie
Tekst
Tekst/Fotografie Mapy
Mapa
Tekst/Fotografie
Druga kopia
Rozmiar skanu
Automatyczne
Rozmiar dowolny
Ręczna
Oryginały mają różne rozmiary (wł., wył.)
Rozdzielczość skanowania
TIFF: 100x100, 150x150, 200x100, 200x200, 200x400, 300x300
PDF: 300x300, 600x600
PDF (kompaktowy): 300x300
PDF/A: 300x300, 600x600
Gęstość
0 do 10
*1 Gdy formatem pliku jest PDF (kompaktowy), [Kolor] nie może być ustawiony na [Czarno-biały].