Gdy wiadomość e-mail nie dociera z aplikacji Cloud Connector

Wiadomości e-mail mogą nie docierać z aplikacji Cloud Connector w następujących przypadkach.

1. Wiadomość e-mail została umieszczona w folderze spamu

Wiadomość e-mail wysłana z aplikacji Cloud Connector może zostać umieszczona w folderze spamu, w zależności od ustawień klienta poczty e-mail. Przed dokonaniem rejestracji należy skonfigurować klienta poczty e-mail tak, aby zezwalał na odbieranie wiadomości e-mail z domeny „cloudconnector.online”.

2. Nieprawidłowy adres e-mail

Sprawdź, czy adres e-mail zarejestrowany w aplikacji Cloud Connector jest prawidłowy.
Więcej informacji można znaleźć w poniższych materiałach.

3. Opóźnienie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail może zostać wysłana z opóźnieniem w różnych okolicznościach, np. gdy wystąpił problem z serwerem poczty e-mail.
Jeśli przyczyny 1 i 2 nie wystąpiły, mogło dojść do opóźnienia. W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem sieci.