Gdy wyświetlany jest błąd wskazujący, że wersja aplikacji Cloud Connector jest nieprawidłowa

Skontaktuj się z administratorem drukarki wielofunkcyjnej.

Dla administratorów

Informacje na temat przyczyny tego błędu i sposobu jego rozwiązania można znaleźć poniżej.