Zmiana ustawień domyślnych

Możesz zmienić domyślne ustawienia drukowania i skanowania.
Ustawienia te są współdzielone przez wszystkie aplikacje Cloud Connector. Jeśli zmienisz ustawienia, zostaną one zastosowane do wszystkich aplikacji.
Przed zmianą ustawień z poziomu zdalnego interfejsu użytkownika należy upewnić się, że nikt nie korzysta z aplikacji Cloud Connector na urządzeniu wielofunkcyjnym. Zmiana ustawień spowoduje wylogowanie użytkownika obsługującego urządzenie wielofunkcyjne z aplikacji Cloud Connector.

Zmiana ustawień drukowania

1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Szczegółowe informacje na temat uruchamiania zdalny interfejs użytkownika można uzyskać w podręczniku użytkownika danego modelu na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/
2
Na ekranie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Konfiguracja Cloud Connector].
3
Kliknij element [Ustawienia drukowania] znajdujący się w sekcji [Ustawienia].
4
Zmień wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Zapisz].
Zastosowanie ustawień może potrwać do 15 minut.

Dostępne ustawienia

Niektórych ustawień nie można skonfigurować w niektórych modelach.
Ustawienia pogrubione na czerwono są ustawieniami początkowymi w momencie instalacji.
Ustawienie
Opcje
Ustawienia domyślne druku dwustronnego
Jednostronny
Tryb podwójny
Domyślne ustawienia koloru
Czarno-biały
Kolor

Zmiana ustawień skanowania

1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Szczegółowe informacje na temat uruchamiania zdalny interfejs użytkownika można uzyskać w podręczniku użytkownika danego modelu na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/
2
Na ekranie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Konfiguracja Cloud Connector].
3
Kliknij element [Ustawienia skanowania] znajdujący się w sekcji [Ustawienia].
4
Zmień wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Zapisz].
Zastosowanie ustawień może potrwać do 15 minut.

Dostępne ustawienia

Niektórych ustawień nie można skonfigurować w niektórych modelach.
Ustawienia pogrubione na czerwono są ustawieniami początkowymi w momencie instalacji.
Ustawienie
Opcje
Tryb podwójny
Jednostronny
Dwustronnie po krótkim boku
Dwustronnie po długim boku
Tryb obrazu
Tekst/Obraz
Obraz
Zdjęcie
Tekst
Tekst/Fotografie Mapy
Mapa
Tekst/Fotografie
Druga kopia
Tryb koloru*1
Auto
Kolor
Skala szarości
Czarno-biały*2
Rozdzielczość skanowania*6
100 dpi
150 dpi
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi
Nazwa pliku*3
Skanuj_{Current month}{Current day}{Current year}
Skanuj_{Current day}{Current month}{Current year}
Skanuj_{Current year}{Current month}{Current day}
Skanuj_{Email address up to @ sign}_{Current month}{Current day}{Current year}
Skanuj_{Email address up to @ sign}_{Current day}{Current month}{Current year}
Skanuj_{Email address up to @ sign}_{Current year}{Current month}{Current day}
Skanuj_{Current month}{Current day}{Current year - 4 digits}
Skanuj_{Current day}{Current month}{Current year - 4 digits}
Skanuj_{Current year - 4 digits}{Current month}{Current day}
Skanuj_{Email address up to @ sign}_{Current month}{Current day}{Current year - 4 digits}
Skanuj_{Email address up to @ sign}_{Current day}{Current month}{Current year - 4 digits}
Skanuj_{Email address up to @ sign}_{Current year - 4 digits}{Current month}{Current day}
Format pliku*6
TIFF (format pliku odpowiedni dla obrazów)
PDF (standardowy plik PDF zawierający tekst z możliwością wyszukiwania*4)
PDF/A (plik PDF zgodny z PDF/A-1b, który zawiera tekst z możliwością wyszukiwania*4 i nadaje się do długotrwałego przechowywania)
PDF – Kompaktowy*2 (plik PDF zawierający tekst z możliwością wyszukiwania*4 i o wyższym stopniu kompresji niż standardowy plik PDF)
Zachowanie w przypadku powielonych nazw plików*5
Dodaj unikatowy numer
Przerwij
Nadpisz
*1 Tryby koloru wyświetlane w Szybkie ustawienia to Auto i wartość wybrana tutaj. Jeśli wybrano opcję Auto, w Szybkie ustawienia wyświetlane są tryby Auto i Skala szarości.
*2 Gdy formatem pliku jest PDF (kompaktowy), [Tryb koloru] nie może być ustawiony na [Czarno-biały].
*3 Ustawienia początkowe podczas instalacji różnią się w zależności od kraju lub regionu.
*4 Jeśli drukarka wielofunkcyjna nie obsługuje funkcji OCR (optycznego rozpoznawania znaków), nie będzie można przeszukiwać tekstu pliku PDF.
*5 Określa operację wykonywaną w przypadku powielonej nazwy pliku w folderze docelowym.
*6 Poniższe ograniczenia dotyczą kombinacji domyślnego formatu pliku i domyślnej rozdzielczości.
 Gdy domyślnym formatem pliku jest TIFF:
Rozdzielczości 200 dpi x 100 dpi i 200 dpi x 400 dpi nie można ustawić jako rozdzielczości domyślnej. Te rozdzielczości można ustawić tylko podczas skanowania.
Po zapisaniu ustawień z wybraną rozdzielczością 400 dpi lub 600 dpi domyślna rozdzielczość wynosi 300 dpi x 300 dpi.
 Gdy domyślnym formatem pliku jest PDF lub PDF/A:
Dostępne rozdzielczości to 300 dpi i 600 dpi. Jeśli wybrana zostanie inna rozdzielczość, przy próbie zapisania ustawień wyświetlony zostanie błąd.
 Gdy domyślnym formatem pliku jest PDF (kompaktowy):
Dostępna rozdzielczość to tylko 300 dpi. Jeśli wybrana zostanie inna rozdzielczość, przy próbie zapisania ustawień wyświetlony zostanie błąd.
Jeśli podczas zapisywania plików w usłudze SharePoint Online lub OneDrive dla Firm włączone jest zarządzanie wersjami, ustawienie [Zachowanie w przypadku powielonych nazw plików] w aplikacji Cloud Connector jest wyłączone, a pliki są zawsze nadpisywane. Aby nadać priorytet ustawieniom Cloud Connector, konieczne jest wyłączenie zarządzania wersjami. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi.

Zmiana liczby cyfr kodu zadania dla funkcji drukowania wiadomości e-mail dla gości

1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Szczegółowe informacje na temat uruchamiania zdalny interfejs użytkownika można uzyskać w podręczniku użytkownika danego modelu na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/
2
Na ekranie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Konfiguracja Cloud Connector].
3
Kliknij element [E-mail] znajdujący się w sekcji [Aplikacje].
4
Zmień wymagane ustawienia i kliknij przycisk [Zapisz].
Zastosowanie ustawień może potrwać do 15 minut.

Dostępne ustawienia

Ustawienia pogrubione na czerwono są ustawieniami początkowymi w momencie instalacji.
Ustawienie
Opcje
Długość kodu zadania
3 do 10 (4)

Określanie witryny dla usługi SharePoint Online

Można ograniczyć witrynę usługi SharePoint Online, do której aplikacja Cloud Connector może uzyskiwać dostęp.
Po skonfigurowaniu tych ustawień tylko konta należące do określonej witryny mogą korzystać z usługi SharePoint Online z poziomu aplikacji Cloud Connector.
Skonfigurowanie tych ustawień spowoduje anulowanie wszystkich istniejących ustawień uwierzytelniania. Ustawienia uwierzytelniania muszą zostać skonfigurowane ponownie.
Nie można określić biblioteki ani folderu.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Szczegółowe informacje na temat uruchamiania zdalny interfejs użytkownika można uzyskać w podręczniku użytkownika danego modelu na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/
2
Na ekranie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Konfiguracja Cloud Connector].
3
Kliknij element [SharePoint Online] znajdujący się w sekcji [Aplikacje].
4
Wybierz [Włącz] dla [Wprowadź początkowy adres URL].
5
Wprowadź adres URL i kliknij [Zapisz].
Wprowadź adres URL dzierżawcy, witryny lub podwitryny w następującym formacie.
https://<dzierżawca>.sharepoint.com/
https://<dzierżawca>.sharepoint.com/sites/<witryna>/(<podwitryna>)
Zastosowanie ustawień może potrwać do 15 minut.

Określanie ścieżki głównej usługi OneDrive dla Firm

Można ograniczyć dzierżawę usługi OneDrive dla Firm, do której aplikacja Cloud Connector może uzyskać dostęp. Aplikacja Cloud Connector może uzyskać dostęp tylko do dzierżawy określonej w tym miejscu.
Po skonfigurowaniu tych ustawień tylko konta z uprawnieniami dostępu dla określonej dzierżawy mogą korzystać z usługi OneDrive dla Firm z poziomu aplikacji Cloud Connector.
Skonfigurowanie tych ustawień spowoduje anulowanie wszystkich istniejących ustawień uwierzytelniania. Ustawienia uwierzytelniania muszą zostać skonfigurowane ponownie.
1
Uruchom Zdalny interfejs użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu.
Szczegółowe informacje na temat uruchamiania zdalny interfejs użytkownika można uzyskać w podręczniku użytkownika danego modelu na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/
2
Na ekranie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Konfiguracja Cloud Connector].
3
Kliknij element [OneDrive dla Firm] znajdujący się w sekcji [Aplikacje].
4
Wybierz [Włącz] dla [Wprowadź początkowy adres URL].
5
Wprowadź adres URL i kliknij [Zapisz].
Wprowadź adres URL dzierżawcy w następującym formacie.
https://<dzierżawca>-my.sharepoint.com/
Zastosowanie ustawień może potrwać do 15 minut.