När det inte kommer något e-postmeddelande från Cloud Connector

Du kanske inte får något e-postmeddelande från Cloud Connector i följande fall.

1. E-postmeddelandet har hamnat i skräppostmappen

E-postmeddelandet från Cloud Connector kan ha hamnat i skräppostmappen, beroende på inställningarna i din e-postklient. Innan du slutför registreringen bör du konfigurera e-postklienten så att den tillåter e-postmeddelanden från domänen ”cloudconnector.online”.

2. Fel e-postadress

Kontrollera att e-postadressen du registrerat med Cloud Connector är korrekt.
För mer information, se följande.

3. Försening av e-postmeddelande

E-postmeddelandet kan försenas av olika anledningar, bland annat om det förekommer problem med e-postservern.
Om varken orsak 1 eller 2 är problemet kan en försening ha skett. Kontakta i detta fall din nätverksadministratör.