När ett fel som anger att versionen av Cloud Connector är fel visas

Kontakta administratören för multifunktionsskrivaren.

För administratörer

För information om orsaken till detta fel och hur det går att lösa, se följande.