Skicka spårningslogg

Den här funktionen används efter behov när ett problem har uppstått.
Lämna normalt sett loggregistreringen aktiverad.
Bekräfta att ingen använder Cloud Connector-applikationen på multifunktionsskrivaren innan du ändrar inställningarna från Fjärranvändargränssnittet. När du ändrar inställningarna kommer användaren som använder multifunktionsenheten att loggas ut från Cloud Connector-applikationen.

Steg 1: Aktivera loggregistrering

1
Starta Fjärranvändargränssnittet och logga in i Systemhanteringsläget.
Se användarhandboken för din modell i onlinehandböckerna för information om att starta Fjärranvändargränssnittet.
https://oip.manual.canon/
2
Från fjärrgränssnittets portalskärm klickar du på [Konfiguration av Cloud Connector].
3
Klicka på [Cloud Connector-loggning] i [Diagnostik].
4
Bekräfta beskrivningen på skärmen och välj sedan [Aktivera Cloud Connector-loggning] och klicka på [Spara].
[Skicka diagnostikdata] visas på multifunktionsskrivarens skärm. (Det kan ta upp till 15 minuter innan inställningarna speglas.)
För information om var loggen visas, se följande.
Steg 2: Skicka supportlogg

Steg 2: Skicka spårningslogg

Tryck på [Skicka diagnostikdata] för att skicka loggen till utvecklaren.