Når du ikke kan logge ind

Hvis der er gået 30 dage eller mere siden du sidst loggede ind på Cloud Connector, bliver dine brugeroplysninger slettet.
Det kræver registrering af bruger at bruge programmerne igen.