Brugerregistrering

De påkrævede forberedelser afhænger af indstillingerne for den funktion, du vil bruge.
Funktionerne Print fra e-mail og Scan til e-mail kan bruges, når brugeren er registreret.
Printning fra en cloudtjeneste og scanning til en cloudtjeneste kan bruges, når der er konfigureret indstillinger for godkendelse for cloudtjenesten, når brugeren er registreret.
Når Cloud Connector benyttes med flere mulitifunktionsprintere, skal brugerne registreres for de enkelte printere.
Når brugere registreres, skal der registreres en e-mailadresse i Cloud Connector. Husk at registrere en e-mailadresse, du kan sende og modtage vedhæftede filer via. Funktionen Print fra e-mail sender den fil, du vil printe, fra en registreret e-mailadresse. Funktionen Scan til e-mail sender den fil, du vil printe, til en registreret e-mailadresse.
Påkrævede forberedelser
Den e-mail, der blev sendt fra Cloud Connector, kan være havnet i en mappe med uønskede e-mails afhængigt af indstillingerne i din e-mailklient. Inden du foretager en registrering, skal du konfigurere din e-mailklient til at tillade modtagelse af e-mails fra domænet "cloudconnector.online".
Det kræver ikke brugerregistrering, når kun funktionen Print fra e-mail bruges, men det et er praktisk, hvis denne funktion bruges jævnligt.
Se følgende for at få flere oplysninger om funktionen Print fra e-mail uden brugerregistrering.
1
På Home-skærmen skal du trykke på en af knapperne for Cloud Connector-programmerne.
2
Tryk på [Registrer].
Skærmens udseende afhænger af programmet.
3
Angiv e-mailadressen, og tryk på [Registrer].
Der bliver sendt en bekræftelse via e-mail til den e-mailadresse, du har angivet.
Udfør trin 4 inden for en time.
Hvis den e-mail-adresse, du har angivet, allerede eksisterer, vises en fejlmeddelelse. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se følgende.
Hvis du ikke modtager e-mailen, skal du se følgende.
4
Åbn e-mailen, og klik på [Bekræft registrering].
Hvis du ikke kan klikke på [Bekræft registrering], skal du ændre visningsformatet i e-mailen til HTML. Se vejledningen for din e-mailklient for at få flere oplysninger om at ændre visningsformatet.
5
Kontroller PIN-koden i den e-mail, du modtager.
Emnet i e-mailen er "Cloud Connector: Din nye pinkode".
Noter PIN-koden.
Denne PIN-kode skal bruges til alle Cloud Connector-programmer.
PIN-koden kan ikke bruges til Cloud Connector på en anden mulitifunktionsprinter. Brugeren skal registreres på de enkelte multifunktionsprintere for at få genereret en PIN-kode.
Hvis du glemmer din PIN-kode, kan du få genereret en ny. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se følgende.
Dette afslutter brugerregistreringen.
Funktionerne Print fra e-mail og Scan til e-mail kan nu anvendes. Få flere oplysninger om brug af funktionerne ved at se følgende.
Printing via E-mail
Sender scannede dokumenter til en e-mailadresse
For at printe fra en cloudtjeneste eller scanne til en cloudtjeneste skal der konfigureres indstillinger for godkendelse. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se følgende.
Godkend en cloudtjeneste