Oletusasetusten muuttaminen

Tulostuksen ja skannauksen oletusasetuksia voi muuttaa.
Asetukset ovat yhteiset kaikille Cloud Connectorin sovelluksille. Muutettuja asetuksia käytetään kaikissa sovelluksissa.
Vahvista, että kukaan ei käytä Cloud Connector -sovellusta monitoimilaitteessa, ennen kuin muutat asetuksia Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -toiminnolla. Jos asetuksia muutetaan, monitoimilaitteen käyttäjä kirjataan ulos Cloud Connector -sovelluksesta.

Tulostusasetusten muuttaminen

1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
Tietoja Remote UI:n (Etäkäyttöliittymä) avaamisesta on käyttämäsi mallin käyttöoppaan verkkoversiossa.
https://oip.manual.canon/
2
Valitse Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -portaalinäytössä [Cloud Connectorin määritys].
3
Valitse [Tulostusasetukset] -vaihtoehto kohdassa [Asetukset].
4
Vaihda asetuksia tarpeen mukaan ja valitse [Tallenna].
Asetusten käyttöönotto saattaa kestää jopa 15 minuuttia.

Käytettävissä olevat asetukset

Joitakin asetuksia ei voida määrittää joissakin malleissa.
Lihavoidut punaiset asetukset ovat oletusasetukset asennusajankohtana.
Asetus
Vaihtoehdot
Kaksipuolisen tulostuksen oletusasetukset
Yksipuolinen
Kaksipuolinen tila
Oletusväriasetukset
Mustavalkoinen
Väri

Skannausasetusten muuttaminen

1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
Tietoja Remote UI:n (Etäkäyttöliittymä) avaamisesta on käyttämäsi mallin käyttöoppaan verkkoversiossa.
https://oip.manual.canon/
2
Valitse Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -portaalinäytössä [Cloud Connectorin määritys].
3
Valitse [Skannausasetukset] -vaihtoehto kohdassa [Asetukset].
4
Vaihda asetuksia tarpeen mukaan ja valitse [Tallenna].
Asetusten käyttöönotto saattaa kestää jopa 15 minuuttia.

Käytettävissä olevat asetukset

Joitakin asetuksia ei voida määrittää joissakin malleissa.
Lihavoidut punaiset asetukset ovat oletusasetukset asennusajankohtana.
Asetus
Vaihtoehdot
Kaksipuolinen tila
Yksipuolinen
Kaksipuolinen lyhyt reuna
Kaksipuolinen pitkä reuna
Kuvatila
Teksti/kuva
Kuva
Valokuva
Teksti
Teksti/piirros
Kartta
Teksti/valokuva
Toinen kopio
Väritila*1
Auto
Väri
Harmaasävy
Mustavalkoinen*2
Skannaustarkkuus*6
100 dpi
150 dpi
200 dpi
300 dpi
400 dpi
600 dpi
Tiedostonimi*3
Skannaa_{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen päivä}{Nykyinen vuosi}
Skannaa_{Nykyinen päivä}{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen vuosi}
Skannaa_{Nykyinen vuosi}{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen päivä}
Skannaa_{Sähköpostiosoite @-merkkiin saakka}_{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen päivä}{Nykyinen vuosi}
Skannaa_{Sähköpostiosoite @-merkkiin saakka}_{Nykyinen päivä}{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen vuosi}
Skannaa_{Sähköpostiosoite @-merkkiin saakka}_{Nykyinen vuosi}{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen päivä}
Skannaa_{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen päivä}{Nykyinen vuosi – neljä numeroa}
Skannaa_{Nykyinen päivä}{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen vuosi – neljä numeroa}
Skannaa_{Nykyinen vuosi – neljä numeroa}{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen päivä}
Skannaa_{Sähköpostiosoite @-merkkiin saakka}_{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen päivä}{Nykyinen vuosi – neljä numeroa}
Skannaa_{Sähköpostiosoite @-merkkiin saakka}_{Nykyinen päivä}{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen vuosi – neljä numeroa}
Skannaa_{Sähköpostiosoite @-merkkiin saakka}_{Nykyinen vuosi – neljä numeroa}{Nykyinen kuukausi}{Nykyinen päivä}
Tiedostomuoto*6
TIFF (kuville sopiva tiedostomuoto)
PDF (tavallinen PDF-tiedosto, joka sisältää haettavan tekstin*4)
PDF/A (PDF/A-1b-standardin mukainen PDF-tiedosto, joka sisältää haettavan tekstin*4 ja sopii pitkäaikaissäilytykseen)
PDF – pakattu*2 (PDF-tiedosto sisältää tekstin, jossa voi tehdä hakuja,*4 ja sen pakkausaste on suurempi kuin tavallisen PDF-tiedoston)
Tiedostonimen kaksoiskappaleita koskeva toiminta*5
Lisää yksilöllinen numero
Keskeytä
Korvaa
*1 Kohdassa Pika-asetukset näkyvät väritilat ovat Automaattinen ja tässä valittu arvo. Jos tässä valitaan Automaattinen, kohdassa Pika-asetukset näkyvät vaihtoehdot Automaattinen ja Harmaasävy.
*2 Kun tiedostomuoto on PDF (pakattu), [Väritila]-asetus ei voi olla [Mustavalkoinen].
*3 Oletusasetukset asennusajankohtana vaihtelevat maa- tai aluekohtaisesti.
*4 Jos monitoimitulostin ei tue tekstintunnistusta, PDF-tiedoston tekstissä ei voi tehdä hakuja.
*5 Asettaa toiminnon, joka tehdään, kun kohdekansiossa on jo samanniminen tiedosto.
*6 Seuraavat rajoitukset liittyvät oletustiedostomuodon ja oletustarkkuuden yhdistelmiin.
  Kun TIFF on valittu oletustiedostomuodoksi:
Oletustarkkuudeksi ei voi valita 200 × 100 dpi tai 200 × 400 dpi. Nämä tarkkuudet voi määrittää vain skannattaessa.
Kun asetuksiksi valitaan 400 dpi tai 600 dpi, oletusasetukseksi asetetaan 300 × 300 dpi.
 Kun PDF tai PDF/A on valittu oletustiedostomuodoksi:
Mahdolliset tarkkuudet ovat 300 dpi ja 600 dpi. Jos jokin muu tarkkuus valitaan ja yrität tallentaa asetukset, näkyviin tulee virhe.
 Kun PDF (pakattu) on valittu oletustiedostomuodoksi:
Ainoa mahdollinen tarkkuus on 300 dpi. Jos jokin muu tarkkuus valitaan ja yrität tallentaa asetukset, näkyviin tulee virhe.
Jos versionhallinta on käytössä tallennettaessa tiedostoja SharePoint Online- tai OneDrive for Business -palveluun, Cloud Connectorin [Tiedostonimen kaksoiskappaleita koskeva toiminta] -asetus on poissa käytöstä ja tiedostot korvataan aina uusilla. Jotta Cloud Connectorin asetukset voidaan asettaa etusijalle, versionhallinta on poistettava käytöstä. Lisätietoja on käyttöoppaissa.

Sähköpostitulostus vieraille -toiminnossa käytettyjen työtunnusnumeroiden lukumäärän muuttaminen

1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
Tietoja Remote UI:n (Etäkäyttöliittymä) avaamisesta on käyttämäsi mallin käyttöoppaan verkkoversiossa.
https://oip.manual.canon/
2
Valitse Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -portaalinäytössä [Cloud Connectorin määritys].
3
Valitse [Sähköposti] -vaihtoehto kohdassa [Sovellukset].
4
Vaihda asetuksia tarpeen mukaan ja valitse [Tallenna].
Asetusten käyttöönotto saattaa kestää jopa 15 minuuttia.

Käytettävissä olevat asetukset

Lihavoidut punaiset asetukset ovat oletusasetukset asennusajankohtana.
Asetus
Vaihtoehdot
Työkoodin pituus
3–10 (4)

SharePoint Online -sivuston määrittäminen

Voit rajoittaa SharePoint Online -sivustoa, jota Cloud Connector voi käyttää.
Kun nämä asetukset määritetään, vain määritettyyn sivustoon kuuluvat tilit voivat käyttää SharePoint Online -palvelua Cloud Connectorista.
Jos nämä asetukset määritetään, kaikki aiemmat autentikointiasetukset perutaan. Autentikointiasetukset on määritettävä uudelleen.
Kirjastoa tai kansiota ei voida määrittää.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
Tietoja Remote UI:n (Etäkäyttöliittymä) avaamisesta on käyttämäsi mallin käyttöoppaan verkkoversiossa.
https://oip.manual.canon/
2
Valitse Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -portaalinäytössä [Cloud Connectorin määritys].
3
Valitse [SharePoint Online] -vaihtoehto kohdassa [Sovellukset].
4
Valitse [Ota käyttöön] kohdassa [Anna aloitus-URL].
5
Kirjoita URL ja valitse [Tallenna].
Kirjoita ympäristön, sivuston tai alasivuston URL seuraavassa muodossa.
https://<ympäristö>.sharepoint.com/
https://<ympäristö>.sharepoint.com/sites/<sivusto>/(<alisivusto>)
Asetusten käyttöönotto saattaa kestää jopa 15 minuuttia.

OneDrive for Business -palvelun juuripolun määrittäminen

Voit rajoittaa OneDrive for Business -ympäristöä, jota Cloud Connector voi käyttää. Cloud Connector voi käyttää vain tässä määritettyä ympäristöä.
Kun nämä asetukset määritetään, OneDrive for Business -palvelua Cloud Connectorista voivat käyttää vain tilit, joilla on käyttöoikeus määritettyyn ympäristöön.
Jos nämä asetukset määritetään, kaikki aiemmat autentikointiasetukset perutaan. Autentikointiasetukset on määritettävä uudelleen.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
Tietoja Remote UI:n (Etäkäyttöliittymä) avaamisesta on käyttämäsi mallin käyttöoppaan verkkoversiossa.
https://oip.manual.canon/
2
Valitse Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -portaalinäytössä [Cloud Connectorin määritys].
3
Valitse [OneDrive for Business] -vaihtoehto kohdassa [Sovellukset].
4
Valitse [Ota käyttöön] kohdassa [Anna aloitus-URL].
5
Kirjoita URL ja valitse [Tallenna].
Kirjoita ympäristön URL seuraavassa muodossa.
https://<ympäristö>-my.sharepoint.com/
Asetusten käyttöönotto saattaa kestää jopa 15 minuuttia.