חיתוך דפים בעת יצירת חוברות עם תפירת אוכף

בעת ביצוע הדפסת חוברות עם תפירת אוכף, ניתן לקצץ וליישר את קצוות הדפים.
1.
הצג את גיליון [גימור].
2.
בחר [הדפסת חוברת] מ-[סגנון הדפסה].
3.
בחר [קיפול + כריכת סיכות+ חיתוך]/[קיפול + חיתוך] מ-[הגדרת כריכת סיכות].
4.
בחר שיטת התאמת רוחב חיתוך מתוך [הגדרות חיתוך] ← ציין את הערכים בהתאם לשיטה שבחרת.

נושאים קשורים