הדפסת חוברות עם תפירת אוכף

בעת יצירה והדפסה של חוברת, ניתן להוציא דפים המהודקים במרכז. בהתאם למכשיר, ניתן גם לקצץ וליישר את קצוות הדפים.
1.
הצג את גיליון [הגדרות בסיסיות] או [גימור].
2.
בחר [הדפסת חוברת] מתוך [הדפסה חד-צדדית/דו-צדדית/חוברת] או [סגנון הדפסה].
3.
בחר שיטת גימור מתוך [הגדרת כריכת סיכות].
אם בחרת ב-[קיפול + כריכת סיכות+ חיתוך]/[קיפול + חיתוך] מתוך [הגדרת כריכת סיכות], בצע את ההליך הבא.
4.
הצג את גיליון [גימור].
5.
בחר שיטת התאמת רוחב חיתוך מתוך [הגדרות חיתוך] ← ציין את הערכים בהתאם לשיטה שבחרת.

נושאים קשורים