גליון [גימור]

ניתן להגדיר הגדרות הקשורות להדפסת פריסה ולגימור כגון מיון, איסוף, הידוק וכו'.
בהתאם למנהל ההתקן שבו אתה משתמש, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מהפונקציות המתוארות כאן.
[סגנון הדפסה]
מציין שיטה לפלט נתוני הדפסה. בהתאם למה שתבחר עבור [סגנון הדפסה], ההגדרות המוצגות משתנות באופן הבא.

כאשר [הדפסה חד-צדדית] או [הדפסה דו-צדדית] נבחרים

[הדפסה עם גדלי נייר/כיוונים מעורבים]/[הדפסה בכיוונים שונים]
מאפשר לך להדפיס נתונים המשלבים גדלים וכיוונים שונים של עמודים.
[פרטים] > תיבת דו-שיח [הגדרות מפורטות]
מאפשר לך להגדיר את השילוב של גדלי עמודים ושיטת יישור בעת הדפסת נתונים המשלבים גדלים וכיוונים שונים של עמודים.
[הגדרות קפל] > תיבת דו-שיח [הגדרות קפל]
יוצר קפל בנייר מודפס כך שיהיה קל יותר לקפלו. ניתן גם לבחור את מספר הקמטים.
[מיקום כריכה]
מגדיר את קצה הנייר לכריכה.
אם תשנה את [כיוון] בגיליון [הגדרות בסיסיות]/[הגדרת דף], [מיקום כריכה] ישתנה לשמאל או למעלה. היחס המיקומי של הקצה הארוך/הקצה הקצר נשמר.
[הזזת שוליים] > תיבת דו-שיח [הגדרות הזזת שוליים]
מאפשר לך להגדיר את רוחב צד הספר.
[גימור]
מגדיר את סדר העמודים והאם יש להדק את העמודים בעת הדפסת עותקים מרובים.
איסוף
קבוצה
הסט
סובב
ניקוב חורים
הידוק
אקו (ללא סיכה)
[+][-]
[הסט]
מוציא כל עותק בנפרד. ניתן להגדיר כמה עותקים יקוזזו ב-[מספר העותקים לצורך הסט].
[סובב]
מוציא כל עותק בזווית של 90 מעלות ביחס לעותק שלפניו ואחריו.
[ניקוב חורים]
מוציא את המסמך עם מספר חורים לכריכת טבעת.
[קיפול]
מקפל דפים לאחת ממגוון צורות בעת הוצאתם.
קיפול C (קיפול C לכריכת סיכות)
קיפול Z
חצי קיפול (קיפול לכריכת סיכות)
אקורדיון עם קיפול Z
קיפול מקביל כפול
[פרטי קיפול] > תיבת דו-שיח [פרטי קיפול]
מאפשר לך להגדיר את כיוון הקיפול. עבור קיפול אוכף, אתה יכול לציין את מספר גיליונות הנייר לקיפול יחד.
[+][-]
[חירור]
מחורר את הנייר המודפס. ניתן גם לבחור את מספר הנקבים.
[פלט הנייר]
מציין יעד פלט נייר מודפס.
[פרטי ערמה] > תיבת דו-שיח [פרטי ערמה]
מאפשר לך להגדיר את מספר העותקים לפלט ואת תזמון הפליטה האוטומטית.

כאשר [הדפסת חוברת] נבחר

[חוברת] > תיבת דו-שיח [הגדרות מפורטות עבור חוברת]
מאפשר לך להגדיר הגדרות מפורטות להדפסת חוברות כגון צד החוברת ותיקון תזוזה.
[+][-]
[הגדרת כריכת סיכות]
מדפיס חוברת מקופלת לשניים ומהודקת באמצע. בעת חיתוך ליישור קצוות העמודים, בחר [קיפול + כריכת סיכות+ חיתוך], ולאחר מכן הגדר [הגדרות חיתוך] בגיליון [גימור].
[הגדרות קפל] > תיבת דו-שיח [הגדרות קפל]
יוצר קפל בנייר מודפס כך שיהיה קל יותר לקפלו. ניתן גם לבחור את מספר הקמטים.
[הגדרות חיתוך]
מחליף את שיטת התאמת רוחב החיתוך.
[+][-]
[הסט]
מוציא כל עותק בנפרד. ניתן להגדיר כמה עותקים יקוזזו ב-[מספר העותקים לצורך הסט].

כאשר [כריכה מושלמת [חד-צדדי]] או [כריכה מושלמת [דו-צדדי]] נבחרים

[רשימת הגדרות]
מציג את ההגדרות הנוכחיות להדפסה מושלמת ברשימה.
[הגדרות כריכה מושלמת] > תיבת דו-שיח [הגדרות כריכה מושלמת]
מאפשר לך להגדיר את גודל הנייר, הכריכות וגודל הגימור לכריכה מושלמת.
[+][-]

[הגדרות מתקדמות] > תיבת דו-שיח [הגדרות מתקדמות]
מאפשר לך להגדיר הגדרות גימור מפורטות. בחר את פריט ההגדרה שברצונך לציין ב-[רשימת הגדרות], ובחר הגדרה מהרשימה הנפתחת.
[+][-]
[שחזור ברירות מחדל]
מחזיר את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן.

נושאים קשורים