הדפסה

זה מסביר את ההליכים לפעולות הדפסה בסיסיות. תוכל לעיין בעזרה לקבלת פרטים על אופן השימוש במנהל ההתקן.