> Faxen > Kan geen faxen verzenden
84YX-010

Kan geen faxen verzenden

Hier worden oplossingen beschreven voor als u geen faxen kunt verzenden.
Raadpleeg stap 1 tot en met stap 3.

Stap 1 Controleer eerst het volgende

Controleer dit eerst.
 
Voor informatie over de telefoonaansluiting raadpleegt u De telefoonlijn aansluiten
Uw probleem is opgelost -> Klaar.
Uw probleem is nog niet opgelost -> Ga naar Stap 2 Veelvoorkomende oorzaken identificeren.

Stap 2 Veelvoorkomende oorzaken identificeren

Is er een juiste bestemming opgegeven?

Mogelijk verzendt u een fax naar een telefoonnummer of is het faxnummer onjuist. Controleer het faxnummer nogmaals voordat u een fax verzendt.

Is de externe telefoon in gebruik?

Wacht tot het gesprek is beëindigd.
Uw probleem is opgelost -> Klaar.
Uw probleem is nog niet opgelost -> Ga naar Stap 3 Andere oorzaken controleren.

Stap 3 Andere oorzaken controleren

Heeft zich een fout voorgedaan?

Druk het communicatiebeheerrapport af en controleer of er een fout in het verzendlogboek staat. Een foutcode (3-cijferig getal met #) wordt weergegeven in het rapport of het takenlogboek
<Menu>  <Uitvoerrapport>  <Lijst afdrukken>  <Communicatiebeheerrapport> Controleer of het papier dat in het apparaat is geladen, dezelfde grootte en hetzelfde type als op het scherm heeft en selecteer <Start>  

Hebt u geprobeerd een internationale fax te verzenden?

Het apparaat heeft mogelijk geen verbinding kunnen maken met de internationale bestemming. Voeg een pauze toe na een internationaal toegangsnummer of een faxnummer. Of stel de transmissiestartsnelheid in op een lagere snelheid. U kunt geen internationale fax verzenden

Kan het faxapparaat van de ontvanger een fax ontvangen?

Het faxapparaat van de ontvanger is mogelijk uitgeschakeld of de ontvangstmodus op het faxapparaat van de ontvanger is niet juist opgegeven. Vraag de ontvanger om dit te controleren.

Wordt 'Het geheugen is vol.' weergegeven op het display?

Er is nog weinig ruimte beschikbaar in het geheugen op het apparaat en het origineel kan niet worden gescand.
Als er documenten moeten worden verzonden of afgedrukt, wacht u tot het apparaat klaar is met het verwerken ervan.
U moet het origineel splitsen en in delen verzenden om een origineel met veel pagina's te verzenden.
Als ontvangen documenten nog steeds in het geheugen zijn opgeslagen, kunt u deze afdrukken of verwijderen.
Verlaag de resolutie voor het scannen van een origineel.
Selecteer <Resolutie> op het tabblad <TX/RX-instellingen> en selecteer een lagere resolutie dan de opgegeven resolutie om een fax te verzenden.
Resoluties,