> Scannen > De bestandsindeling en de richting van het origineel instellen voor scannen (MF Scan Utility)
84YX-00J

De bestandsindeling en de richting van het origineel instellen voor scannen (MF Scan Utility)

U kunt MF Scan Utility gebruiken om instellingen op te geven, zoals de richting van het origineel bij het scannen en de bestandsindeling bij het opslaan.

Instellingen voor het gebruik van het apparaat om naar een computer te scannen

Scherm voor scannen vanaf het apparaat en opslaan op een computer,
1
Start MF Scan Utility.
Windows
[ Starten]  [Canon] map  [MF Scan Utility]
Mac
[Apps] [Canon MF Utilities] map  [Canon MF Scan Utility]
2
Selecteer het apparaat in [Productnaam].
3
Klik op [Instellingen].
4
Klik op [] (Scannen vanaf een apparaat).
5
Selecteer het scantype waarvan u de instelling wilt wijzigen.
U kunt veelgebruikte scaninstellingen registreren in [Aangep.1] en [Aangep.2].
6
Wijzig indien nodig de instellingen en selecteer [OK].
De richting van het origineel wijzigen,
De bestandsindeling wijzigen bij het opslaan,
De bestandsnaam of de opslagmap wijzigen,
De scaninstellingen die zijn gerealiseerd toen <Scannen>  <Computer> werd geselecteerd op het apparaat, zijn gewijzigd. Scannen, en op een computer opslaan

Instellingen voor het gebruik van een computer om te scannen

1
Start MF Scan Utility.
Windows
[ Starten]  [Canon] map  [MF Scan Utility]
Mac
[Apps]  [Canon MF Utilities] map  [Canon MF Scan Utility]
2
Selecteer het apparaat in [Productnaam].
3
Klik op [Instellingen].
4
Klik op [] (Scannen vanaf een computer).
5
Selecteer [Document scannen], [Foto scannen] of [Aangepast scannen].
U kunt veelgebruikte aangepaste scaninstellingen registreren in [Aangepast scannen].
6
Wijzig indien nodig de instellingen en selecteer [OK].
De richting van het origineel wijzigen,
De bestandsindeling wijzigen bij het opslaan,
De bestandsnaam of de opslagmap wijzigen,
OPMERKING
Selecteer [Scanresultaten controleren] om de bestandsindeling, de afbeeldingsvolgorde, de bestemming voor het opslaan enz. op te geven terwijl u de miniatuurafbeeldingen van de scanresultaten controleert.
De instellingen voor scannen vanaf een computer met behulp van MF Scan Utility zijn gewijzigd. Een computer gebruiken om te scannen