> Udredning af papirstop > Om papirstop > Papirstop i en papirkilde
43AS-09S

Papirstop i en papirkilde

Fjern det papir, der har sat sig fast, i henhold til procedurerne for de steder, hvor papirstoppet er opstået.
Universalbakke Papirstop i universalbakken
Papirskuffe Papirstop i papirskuffen

Papirstop i universalbakken

Hvis der er papir i bakken, skal du fjerne det først. Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet papirstoppunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk forsigtigt papiret ud.
2
Ilæg papir.  
3
Vælg <Ja>, hvis meddelelsen <Er alt fastsiddende papir fjernet?> vises på skærmen.
BEMÆRK
Når meddelelsen stadig vises
Papir kan være fastklemt andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det fastklemte papir, hvis relevant.

Papirstop i papirskuffen

Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet papirstoppunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk papirskuffen ud.
VIGTIGT
Sørg for at holde i papirskuffen med begge hænder, og træk den forsigtigt ud. Ellers kan du beskadige papirskuffen ved at tabe den, hvis den glider for nemt ud.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
Når kassetteindføringsmodulet (ekstraudstyr) er monteret, skal du forsigtigt trække papiret ud samme vej.
3
Indstil papirskuffen.
4
Vælg <Ja>, hvis meddelelsen <Er alt fastsiddende papir fjernet?> vises på skærmen.
BEMÆRK
Når meddelelsen stadig vises
Papir kan være fastklemt andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det fastklemte papir, hvis relevant.