> Udredning af papirstop > Om papirstop > Papirstop i hovedenheden
43AS-09E

Papirstop i hovedenheden

Fjern det papir, der har sat sig fast, i henhold til procedurerne for de steder, hvor papirstoppet er opstået.
Udbakke Papirstop inde i maskinen eller bagpå
Indvendigt Papirstop inde i maskinen eller bagpå
Duplextransportstyr Papirstop ved duplextransportstyret
Bagside Papirstop inde i maskinen eller bagpå

Papirstop inde i maskinen eller bagpå

Hvis det fastklemte papir ikke kan fjernes let, må du ikke trække det ud med magt, men skal i stedet for gå videre til næste trin.
1
Åbn frontdækslet.
2
Tag tonerpatronerne ud.
3
Hold i det grønne håndtag foran, og løft transportstyret.
Bliv ved med at holde transportstyret, indtil du sætter det tilbage i dets oprindelige position i trin 5.
4
Træk forsigtigt papiret ud.
5
Sæt forsigtigt transportstyret tilbage på plads.
6
Hold i det grønne håndtag på bagsiden, og løft transportstyret.
Bliv ved med at holde transportstyret, indtil du sætter det tilbage i dets oprindelige position i trin 8.
7
Træk forsigtigt papiret ud.
Træk papiret ud så fladt som muligt for at undgå, at toner, der ikke har sat sig ordentligt fast på papiret, falder af.
8
Sæt forsigtigt transportstyret tilbage på plads.
9
Åbn bagdækslet.
10
Træk forsigtigt papiret ud.
Find ud af, hvordan du eventuelt lettere kan trække det papir ud, der sidder fast, og prøv først denne måde.
Træk papiret ud så fladt som muligt for at undgå, at toner, der ikke har sat sig ordentligt fast på papiret, falder af.
11
Luk bagdækslet.
12
Installer tonerpatronen.
Sørg for at skubbe patronen ind, til den stopper.
13
Luk frontdækslet.
BEMÆRK
Når meddelelsen stadig vises
Papir kan være fastklemt andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det fastklemte papir, hvis relevant. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontrollere, om frontdækslet er lukket korrekt.

Papirstop ved duplextransportstyret

Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet papirstoppunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk papirskuffen ud, indtil den stopper, og fjern den, mens du løfter forsiden.
2
Tryk på det grønne håndtag, og sænk duplextransportstyret.
3
Træk forsigtigt papiret ud.
4
Sæt duplextransportstyret tilbage på plads.
Luk styret helt, indtil det klikker på plads.
5
Indstil papirskuffen.
6
Vælg <Ja>, hvis meddelelsen <Er alt fastsiddende papir fjernet?> vises på skærmen.
BEMÆRK
Når meddelelsen stadig vises
Papir kan være fastklemt andre steder. Kontroller andre steder, og fjern det fastklemte papir, hvis relevant.