> Udredning af papirstop > Om papirstop > Papirstop i en papirkilde
43AS-097

Papirstop i en papirkilde

Fjern det papir, der har sat sig fast, i henhold til procedurerne for de steder, hvor papirstoppet er opstået.
Manuel fremføringsåbning Papirstop i den manuelle fremføringsåbning
Papirskuffe Papirstop i papirskuffen

Papirstop i den manuelle fremføringsåbning

Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet papirstoppunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk papirskuffen ud, indtil den stopper, og fjern den, mens du løfter forsiden.
2
Fjern transportstyret.
Hold fast nederst i den manuelle fremføringsåbning, og træk transportstyret ud.
3
Træk forsigtigt papiret ud.
4
Sæt forsigtigt transportstyret lige ind.
Skub transportstyret ind igen, indtil det klikker på plads.
5
Indstil papirskuffen.
Hvis du indsætter papirskuffen med <Besked om tjek af papirindstill.> indstillet til <Til>, vil der blive vist en bekræftelsesskærm.  
6
Vælg <Ja>, hvis meddelelsen <Er alt fastsiddende papir fjernet?> vises på skærmen.

Papirstop i papirskuffen

Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det ikke kan fjernes let. Følg derimod proceduren ved et andet papirstoppunkt som angivet i meddelelsen.
1
Træk papirskuffen ud, indtil den stopper, og fjern den, mens du løfter forsiden.
2
Træk forsigtigt papiret ud.
3
Indstil papirskuffen.
Hvis du indsætter papirskuffen med <Besked om tjek af papirindstill.> indstillet til <Til>, vil der blive vist en bekræftelsesskærm.  
4
Vælg <Ja>, hvis meddelelsen <Er alt fastsiddende papir fjernet?> vises på skærmen.