> Åtgärda pappersstopp > Om pappersstopp > Pappersstopp i huvudenheten
452U-03A

Pappersstopp i huvudenheten

Ta bort papperet som har fastnat enligt anvisningarna för pappersstoppets plats.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Utmatningsfack/baksidan Pappersstopp i främre och bakre delen (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
Utmatningsfack/baksidan Pappersstopp i främre och bakre delen (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Pappersstopp i främre och bakre delen (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Om det inte går att enkelt ta bort papperet som har fastnat ska du inte ta i för hårt, utan istället gå vidare till nästa steg.
1
Dra ut papperet försiktigt.
2
Öppna den bakre luckan.
3
Dra ut papperet försiktigt.
4
Fäll upp duplexenheten.
5
Dra ut papperet försiktigt.
6
Stäng den bakre luckan.

Pappersstopp i främre och bakre delen (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Om det inte går att enkelt ta bort papperet som har fastnat ska du inte ta i för hårt, utan istället gå vidare till nästa steg.
1
Dra ut papperet försiktigt.
2
Öppna den bakre luckan.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
Dra ut papperet försiktigt.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
Stäng den bakre luckan.