> Åtgärda pappersstopp > Om pappersstopp
452U-038

Om pappersstopp

När ett papper fastnar visas <Papper har fastnat.> på skärmen. Välj <Nästa> för att visa enkla lösningar.
Mer information om hur du avhjälper pappersstopp finns i följande avsnitt.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Matare Pappersstopp i mataren
Utmatningsfack Pappersstopp i huvudenheten
Universalfack/papperslåda Pappersstopp i en papperskälla
Baksidan Pappersstopp i huvudenheten
VIKTIGT!
Stäng inte av enheten när du tar bort pappersstopp
Om du stänger av enheten tas alla data bort som skrivits ut. Var extra försiktig när du tar emot faxdokument.
Om papper rivits sönder
Ta bort alla pappersbitar så att de inte fastnar i enheten.
Om pappersstopp inträffar upprepade gånger
Knacka pappersbunten mot en plan yta så att kanterna jämnas till innan du placerar bunten i enheten.
Kontrollera att papperet är lämpligt för enheten.  
Kontrollera att inga pappersbitar är kvar i enheten.
Ta inte i för hårt när du drar ut papper som har fastnat i enheten
Om du tar i för hårt kan delar skadas. Om papperet inte går att få ut kontaktar du närmaste Canon-återförsäljare eller Canons kundtjänst. När det inte går att lösa ett problem