> Problem med USB-anslutningen > Det går inte att kommunicera med datorn via USB-anslutning
452U-013

Det går inte att kommunicera med datorn via USB-anslutning

En möjlig orsak kan vara att USB-kabeln inte är rätt ansluten eller att fel port har valts. Kontrollera följande.

Är USB-kabeln rätt ansluten?

Kontrollera båda kontakterna på kabeln: Den ena ska vara ansluten till enheten och den andra till datorn.
Den platta änden: Anslut den till USB-porten på datorn.
Den fyrkantiga änden: Anslut den till USB-porten på enheten.
Byt USB-kabel. Om du använder en lång USB-kabel ska du byta till en kort.
Om du använder en USB-hubb ansluter du enheten direkt till datorn med en USB-kabel. Om kommunikationsfel uppstår endast när USB-hubben används kontaktar du tillverkaren av USB-hubben.

Har du valt rätt port?

Kontrollera portinställningarna.  
Om det inte finns någon ledig port eller om du inte vet vilken port som ska användas installerar du om skrivardrivrutinen. När du installerar om skrivardrivrutinen skapas rätt port automatiskt.  

Fungerar USB-porten på din dator?

Starta om både datorn och den här enheten. Om det finns flera USB-portar på datorn kan du försöka med att ansluta till en annan USB-port på datorn.