> Probleem traadita kohtvõrguühendusega > Kui seade ei saa traadita side kohtvõrguga ühendust luua
43HY-0AE

Kui seade ei saa traadita side kohtvõrguga ühendust luua

Traadita kohtvõrgu ühenduse kontrollimiseks kasutage järgmist toimingut.
1
Kontrollige arvuti olekut.
Kas arvuti ja traadita side marsruuteri või pääsupunkti sätted on määratud?
Kas traadita side marsruuteri või pääsupunkti kaablid (sh toitejuhe ja kohtvõrgu kaabel) on õigesti ühendatud?
Kas traadita side marsruuter või pääsupunkt on sisse lülitatud?
Kui probleem ei lahene ka pärast ülaltoodu kontrollimist:
Lülitage seadmed välja ja seejärel uuesti sisse;
Oodake ja proovige seejärel uuesti võrguühendust luua.
2
Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
Kui seade on sisse lülitatud, lülitage see välja ja seejärel uuesti sisse.
3
Kontrollige seadme ja traadita side marsruuteri või pääsupunkti paigalduskohta.
Kas seade asub traadita side marsruuterist või pääsupunktist liiga kaugel?
Kas seadme ja traadita side marsruuteri või pääsupunkti vahel on takistus, näiteks sein?
Kas printeri lähedal on raadiolaineid tekitav seade (nt mikrolaineahi või digitaalne juhtmeta telefon)?
4
Konfigureerige traadita kohtvõrgu sätted uuesti.
MÄRKUS
Kui traadita side marsruuter või pääsupunkt on seadistatud allpool toodud viisil, konfigureerige traadita kohtvõrguühendus käsitsi.  
Peiterežiim*1 on aktiveeritud.
ANY-ühendusest keeldumine*2 on aktiveeritud.
Valitud on automaatselt loodud krüptimisvõti (kuueteistkümnendsüsteem).
*1Funktsioon, mis keelab traadita side marsruuteri või pääsupunkti SSID automaatse tuvastamise muudel seadmetel.
*2Funktsioon, mille puhul traadita side marsruuter või pääsupunkt keeldub ühenduse loomisest, kui ühendatava seadme SSID väärtuseks on seatud „ANY“ või seda pole seatud.
Kui traadita side marsruuter või pääsupunkt on seadistatud allpool toodud viisil, muutke marsruuteri sätteid.
Seadme ja arvuti MAC-aadress on tagasi lükatud MAC-aadressi paketi filtreerimise funktsiooni poolt*3.
Kui traadita side ühenduseks kasutatakse ainult IEEE 802.11n sidet, on valitud WEP või WPA/WPA2 krüptimisviisiks on määratud TKIP.
*3Funktsioon, mis lubab ühendust ainult määratud MAC-aadressidega seadmetega ja keelab muud andmesideühendused.