> Kui te ei saa korralikult printida > Paberit ei söödeta õigesti > Väljaprindid on viltused
43HY-04K

Väljaprindid on viltused

Kui paberijuhikud on paigutatud liiga lõdvalt või liiga tihedalt, siis on väljaprindid viltused. Joondage paberijuhikud vastu paberi serva.