> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество
439Y-0EU

Отпечатването е с лошо качество

Ако отпечатването е с лошо качество, опитайте следните възможни решения.
Възможно е замърсяване във вътрешността на устройството да влияе на качеството на печата. Обслужете и почистете устройството.