> Mesej dan Kod Ralat > Langkah tindakan untuk Setiap Kod Ralat
441S-050

Langkah tindakan untuk Setiap Kod Ralat

Semak yang berikut untuk mengetahui punca dan penyelesaian yang mungkin untuk setiap kod ralat.
Jika berlaku ralat seperti apabila pencetakan tidak berjaya atau apabila anda tidak dapat menghantar atau menerima faks atau mengimbas dokumen yang asal, kod ralat yang sepadan dipaparkan dalam laporan atau dalam skrin log kerja sebagai nombor tiga digit.
Untuk cara mencetak laporan ralat dan maklumat dalam laporan  
Untuk butiran skrin log kerja  

#001 hingga #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 hingga #499

#401
#406
#408

#701 hingga #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 hingga #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 hingga #999

#934
#995