> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται μετεικάσματα στις κενές περιοχές
54WK-05W

Εμφανίζονται μετεικάσματα στις κενές περιοχές

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι εξαντλείται η ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Εμφανίζονται εικόνες ειδώλου στην ίδια σελίδα;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Λειτουργία υψηλής υγρασίας>. Εάν ορίσετε την επιλογή στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν επιλέξετε <On>, η πυκνότητα της εκτύπωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την υγρασία του περιβάλλοντος.

Εμφανίζονται μετεικάσματα όταν εκτυπώνετε σε χαρτί μεγάλου μεγέθους μετά από εκτύπωση σε χαρτί μικρού μεγέθους;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Διόρθωση μετατόπισης 1>. Εάν ορίσετε την επιλογή στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, εάν είναι απαραίτητο.
Ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο επίπεδο γραφίτη, η κασέτα γραφίτη μπορεί να έχει προσεγγίσει το τέλος της διάρκειας ζωής της εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών της συσκευής και των υποβαθμισμένων υλικών στην κασέτα. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.