> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά
54WK-05R

Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά

Αν τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά, δοκιμάστε τις παρακάτω πιθανές λύσεις.
Οι ρύποι στο εσωτερικό της συσκευής ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα εκτύπωσης. Φροντίστε και καθαρίστε τη συσκευή πρώτα.