> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση εκτυπωμένου γραμμοκώδικα
54WK-066

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση εκτυπωμένου γραμμοκώδικα

Είναι πιθανό να μην μπορεί να γίνει ανάγνωση ενός μικρού γραμμοκώδικα ή ενός γραμμοκώδικα που αποτελείται από παχιές γραμμές.
Μεγεθύνετε τον γραμμοκώδικα.
Εάν η κατεύθυνση των γραμμών στον γραμμοκώδικα είναι κατακόρυφη ως προς την κατεύθυνση εξόδου του χαρτιού, γυρίστε την εικόνα κατά 90 μοίρες ώστε οι γραμμές να είναι παράλληλες με την κατεύθυνση εξόδου του χαρτιού.
Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμα και αφού έχετε εκτελέσει την παραπάνω λειτουργία, αλλάξτε την κατάσταση μέσω της ρύθμισης [Barcode Adjustment Mode] στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Το εφέ βελτίωσης είναι ασθενέστερο με την [Mode 1] και εντονότερο με την [Mode 5]. Δοκιμάστε τη ρύθμιση ξεκινώντας με την [Mode 1].
Καρτέλα [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  Επιλέξτε την κατάσταση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο, η πυκνότητα εκτύπωσης γίνεται φωτεινότερη.
Η επιλογή [Barcode Adjustment Mode] ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης. Για πληροφορίες σχετικά με την εμφάνισή του, ανατρέξτε στα εγχειρίδια των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών εγχειριδίων.
Εάν έχει οριστεί η επιλογή [Barcode Adjustment Mode], η ρύθμιση <Διόρθωση θολής εικόνας> είναι απενεργοποιημένη. Επιπλέον, εάν ορίσετε τη ρύθμιση [Mode 4] ή [Mode 5], η εκτύπωση είναι πιο αργή.