> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται λεκέδες στις εκτυπώσεις
54WK-05U

Εμφανίζονται λεκέδες στις εκτυπώσεις

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι υπάρχει πρόβλημα με το περιβάλλον λειτουργίας. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Εμφανίζονται λεκέδες κατά τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Λειτουργία χαμηλής υγρασίας>. Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε ορίσει την επιλογή <Λειτουργία χαμηλής υγρασίας>, η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χαμηλή ή ανομοιόμορφη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

Εμφανίζονται λεκέδες σε εκτυπώσεις ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή το περιβάλλον λειτουργίας;

Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής <Διόρθωση θολής εικόνας>. Το εφέ βελτίωσης είναι ασθενέστερο με την <Κατάσταση 1> και εντονότερο με την <Κατάσταση 4>. Δοκιμάστε τη ρύθμιση ξεκινώντας από την <Κατάσταση 1>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύτερη πυκνότητα εκτύπωσης ή χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε λιγότερο ευκρινείς άκρες και πιο τραχείς λεπτομέρειες.
Εάν έχει οριστεί η επιλογή [Barcode Adjustment Mode] στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, η ρύθμιση <Διόρθωση θολής εικόνας> είναι απενεργοποιημένη.

Είναι εγκατεστημένη η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα;

Όταν η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα στο περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή, εμφανίζεται υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή διάχυση γραφίτη σε εικόνες και κείμενο. Αν η επιλογή <Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας> έχει οριστεί σε <On>, η συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής αφαιρείται. Η αφαίρεση της συμπύκνωσης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα λόγω αλλαγών θερμοκρασίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν εκτελείται αφαίρεση της υγρασίας, η εκτύπωση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά και να εξέλθει λευκό χαρτί από τη συσκευή.
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της αφαίρεσης συμπύκνωσης.
Εάν ορίσετε την επιλογή <On>, η ρύθμιση για τον Αυτόματο τερματισμό απενεργοποιείται.

Εμφανίζονται λεκέδες σε εργασία αντιγραφής ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες;

Αν αλλάξετε τη ρύθμιση <Διόρθ. θολ. εικ. για αντιγρ.>, το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί. Το εφέ βελτίωσης είναι ασθενέστερο με την <Κατάσταση 1> και εντονότερο με την <Κατάσταση 3>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύτερη πυκνότητα εκτύπωσης.