> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Οι εκτυπώσεις είναι γκρι
54WK-062

Οι εκτυπώσεις είναι γκρι

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τα πρωτότυπο ή το περιβάλλον λειτουργίας. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Μήπως το πρωτότυπο έχει χρώμα στο φόντο ή λεκέδες, ή προσπαθείτε να αντιγράψετε ένα πρωτότυπο που έχει εκτυπωθεί σε λεπτό χαρτί, π.χ. εφημερίδα, με αποτέλεσμα να φαίνονται οι εικόνες και το κείμενο που υπάρχουν στην άλλη πλευρά του;

Ελέγξτε το πρωτότυπο και προσαρμόστε ανάλογα τις ρυθμίσεις πυκνότητας.

Μήπως το λευκό φόντο γίνεται σκούρο;

Αλλάξτε τη ρύθμιση <Πυκνότητα φόντου>. Αν αλλάξετε τη ρύθμιση <Προσαρμογή (μη αυτόματα)>, το πρόβλημα ενδέχεται να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανάλογα με τον χρώμα του πρωτότυπου, κάποια σημεία εκτός του φόντου ενδέχεται να επηρεαστούν.

Είναι εγκατεστημένη η συσκευή σε κατάλληλο περιβάλλον;

Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο μέρος.
Φυλάξτε την κασέτα γραφίτη σε κατάλληλο μέρος για δύο έως τρεις ώρες και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά. Με τον τρόπο αυτόν, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.