> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται μουτζούρες στην κάτω άκρη των εκτυπώσεων
54WK-05S

Εμφανίζονται μουτζούρες στην κάτω άκρη των εκτυπώσεων

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις περιθωρίων. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί. Επιπλέον, ορίστε σωστά το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού.

Εκτυπώνετε δεδομένα χωρίς περιθώρια;

Αυτό το σύμπτωμα παρουσιάζεται όταν στο πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει οριστεί κανένα περιθώριο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί περιθώρια γύρω από το έγγραφο που εκτυπώνετε.
Καρτέλα [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]