> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Η πίσω πλευρά του χαρτιού είναι μουτζουρωμένη
54WK-065

Η πίσω πλευρά του χαρτιού είναι μουτζουρωμένη

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι η μονάδα στερέωσης είναι βρώμικη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Έχετε τοποθετήσει χαρτί μικρότερο από το μέγεθος στα δεδομένα εκτύπωσης;

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού αντιστοιχεί στο μέγεθος στα δεδομένα εκτύπωσης.

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;

Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.

Όταν εκτυπώνετε μια εικόνα ράστερ, όπως φωτογραφία, σε ένα μικρό βαρύ χαρτί, εμφανίζονται γραμμές στην πίσω όψη του χαρτιού;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Βελτ σταθ για βαρ μικ χαρ>. Εάν ορίσετε αυτό το στοιχείο στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.