> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται λεκέδες και πιτσιλιές από γραφίτη
54WK-05X

Εμφανίζονται λεκέδες και πιτσιλιές από γραφίτη

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι εξαντλείται η ποσότητα που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Εμφανίζονται λεκέδες και πιτσιλιές γραφίτη κατά τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλον χαμηλής υγρασίας;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Λειτουργία χαμηλής υγρασίας>. Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε ορίσει την επιλογή <Λειτουργία χαμηλής υγρασίας>, η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χαμηλή ή ανομοιόμορφη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, εάν είναι απαραίτητο.
Ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο επίπεδο γραφίτη, η κασέτα γραφίτη μπορεί να έχει προσεγγίσει το τέλος της διάρκειας ζωής της εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών της συσκευής και των υποβαθμισμένων υλικών στην κασέτα. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.