> Προβλήματα με την αποστολή σαρωμένων εγγράφων > Δεν είναι δυνατή η αποστολή σαρωμένων εγγράφων
54WK-04U

Δεν είναι δυνατή η αποστολή σαρωμένων εγγράφων

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι οι λανθασμένες ρυθμίσεις αποστολής ή διακομιστή. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
Μια άλλη πιθανή αιτία μπορεί να είναι πρόβλημα με τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή. Δείτε επίσης τα παρακάτω στοιχεία.

Έχει οριστεί η διεύθυνση e-mail της συσκευής;

Ελέγξτε εάν η διεύθυνση e-mail έχει οριστεί σωστά.

Έχουν οριστεί σωστά οι πληροφορίες προορισμού;

Ελέγξτε εάν οι πληροφορίες προορισμού έχουν οριστεί σωστά.

Είναι δυνατή η αποστολή e-mail από τον υπολογιστή;

Ελέγξτε εάν μπορείτε να στείλετε e-mail χρησιμοποιώντας τον ίδιο διακομιστή αλληλογραφίας με αυτόν που χρησιμοποιείτε για τη συσκευή.

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις αποστολής e-mail;

Ελέγξτε τις βασικές ρυθμίσεις αποστολής e-mail.
Χρησιμοποιήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για να διαμορφώσετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για πιστοποίηση POP πριν από την αποστολή ή για κρυπτογραφημένη επικοινωνία.

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις των διακομιστών SMTP ή DNS;

Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή e-mail, ελέγξτε εάν οι διακομιστές SMTP ή DNS έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Είναι σωστές οι πληροφορίες διακομιστή, όπως ο κωδικός πρόσβασης;

Ελέγξτε εάν ο κωδικός πρόσβασης σύνδεσης και άλλες πληροφορίες διακομιστή έχουν αποθηκευτεί σωστά.

Μήπως είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος δεδομένων των συνημμένων αρχείων;

Μειώστε το μέγεθος δεδομένων των αρχείων για αποστολή μέσω e-mail.

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις αποστολής SMB;

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αποστολής SMB.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Internet ή τον διαχειριστή δικτύου σας.
Για να ενεργοποιήσετε το TLS για ανταλλαγή e-mail.
Για να αλλάξετε τους αριθμούς θύρας.