> Odstraňování zachyceného papíru > Zachycení papíru > Zachycení papíru ve zdroji papíru
54WJ-00A

Zachycení papíru ve zdroji papíru

Zachycený papír odstraňte podle postupu odpovídajícího místu zachycení.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Víceúčelová přihrádka Zachycený papír ve víceúčelové přihrádce
Zásuvka na papír Zachycení papíru v zásuvce na papír
Otvor podavače pro ruční podávání Zachycení papíru v otvoru ručního podavače
Zásuvka na papír Zachycení papíru v zásuvce na papír

Zachycený papír ve víceúčelové přihrádce

Je-li v přihrádce vložený papír, nejprve jej vyjměte. Pokud zachycený papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění zachyceného papíru podle hlášení.
1
Vyjměte zachycený papír z víceúčelové přihrádky.
1
Jemně vytáhněte papír.
2
Zavřete přihrádku.
2
Vyjměte papír zachycený uvnitř zařízení.
1
Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny až na doraz, zvedněte přední část a vyjměte ji.
2
Stiskněte zelené tlačítko.
Transportní vodítko se sklopí.
3
Jemně vytáhněte papír.
3
Zatlačte transportní vodítko zpět dovnitř.
Pevně zatlačte na transportní vodítko, až zaklapne na místo.
4
Zavřete zásuvku na papír.
Jestliže vložíte zásuvku na papír, když je možnost <Oznámení pro kontr. nast. pap.> nastavena na <Zapnuto>, objeví se obrazovka pro potvrzení.
5
Až se na obrazovce zobrazí zpráva <Je odstraněn veškerý zachycený papír?>, vyberte možnost <Ano>.
Když je na obrazovce zobrazen postup pro zachycení papíru ve výstupní oblasti. Zachycení papíru v přední i v zadní straně (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Zachycení papíru v otvoru ručního podavače

Pokud zachycený papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění zachyceného papíru podle hlášení.
1
Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny až na doraz, zvedněte přední část a vyjměte ji.
2
Odpojte transportní vodítko.
Podržte otvor podavače pro ruční podávání za dno a vytáhněte transportní vodítko.
3
Jemně vytáhněte papír.
4
Opatrně zasuňte transportní vodítko přímo dovnitř.
Pevně zatlačte na transportní vodítko, až zaklapne na místo.
5
Zavřete zásuvku na papír.
Jestliže vložíte zásuvku na papír, když je možnost <Oznámení pro kontr. nast. pap.> nastavena na <Zapnuto>, objeví se obrazovka pro potvrzení.
6
Až se na obrazovce zobrazí zpráva <Je odstraněn veškerý zachycený papír?>, vyberte možnost <Ano>.

Zachycení papíru v zásuvce na papír

Pokud zachycený papír nelze vytáhnout lehce, nevytahujte ho násilím, ale postupujte podle pokynů pro jiné umístění zachyceného papíru podle hlášení.
1
Vytáhněte zásuvku na papír z tiskárny až na doraz, zvedněte přední část a vyjměte ji.
2
Jemně vytáhněte papír.
Je-li připojen volitelný podávací modul pro zásuvku, stejným způsobem opatrně vytáhněte papír.
3
Zavřete zásuvku na papír.
Jestliže vložíte zásuvku na papír, když je možnost <Oznámení pro kontr. nast. pap.> nastavena na <Zapnuto>, objeví se obrazovka pro potvrzení.
4
Až se na obrazovce zobrazí zpráva <Je odstraněn veškerý zachycený papír?>, vyberte možnost <Ano>.