> Otklanjanje zaglavljenog papira > O zaglavljenom papiru > Papir zaglavljen u izvoru papira
54XC-07F

Papir zaglavljen u izvoru papira

Zaglavljeni papir uklonite u skladu s postupkom koji odgovara lokaciji na kojoj se papir zaglavio.
Utor za ručno ulaganje Zaglavljeni papir u utoru za ručno ulaganje
Ladica za papir Zaglavljeni papir u ladici za papir

Zaglavljeni papir u utoru za ručno ulaganje

Ako se zaglavljeni papir ne može s lakoćom ukloniti, ne izvlačite ga na silu, nego prijeđite na postupak za drugu lokaciju zaglavljivanja papira o kojoj će Vas obavijestiti poruka.
1
Izvlačite ladicu za papir dok se ne zaustavi te je uklonite podižući prednju stranu.
2
Uklonite vodilicu.
Držite donji dio utora za ručno ulaganje i izvucite vodilicu.
3
Pažljivo izvucite papir.
4
Vodilicu pažljivo vratite.
Čvrsto je pogurnite dok ne sjedne na svoje mjesto.
5
Postavite ladicu za papir.
Kada umetnete ladicu s papirima, a mogućnost <Obav. za provjeru post. pap.> postavljena je na <Uključ.>, prikazat će se ekran za potvrdu.
6
Odaberite <Da> kada se na zaslonu prikaže poruka <Je li sav zaglavljeni papir uklonjen?>.

Zaglavljeni papir u ladici za papir

Ako se zaglavljeni papir ne može s lakoćom ukloniti, ne izvlačite ga na silu, nego prijeđite na postupak za drugu lokaciju zaglavljivanja papira o kojoj će Vas obavijestiti poruka.
1
Izvlačite ladicu za papir dok se ne zaustavi te je uklonite podižući prednju stranu.
2
Pažljivo izvucite papir.
3
Postavite ladicu za papir.
Kada umetnete ladicu s papirima, a mogućnost <Obav. za provjeru post. pap.> postavljena je na <Uključ.>, prikazat će se ekran za potvrdu.
4
Odaberite <Da> kada se na zaslonu prikaže poruka <Je li sav zaglavljeni papir uklonjen?>.