> Otklanjanje zaglavljenog papira > O zaglavljenom papiru
54XC-07A

O zaglavljenom papiru

Ako se papir zaglavi, na zaslonu će se pojaviti poruka <Papir zaglavljen.>. Odaberite <Dalje> da biste prikazali jednostavna rješenja.
Ako vam je teško shvatiti postupke prikazane na zaslonu, informacije o uklanjanju zaglavljenja potražite u sljedećim odjeljcima.
Ulagač Zaglavljivanje papira u ulagaču
Izlazna ladica Papir zaglavljen u glavnoj jedinici
Utor za ručno ulaganje/ladica za papir Papir zaglavljen u izvoru papira
Stražnja strana Papir zaglavljen u glavnoj jedinici
VAŽNO
Prilikom uklanjanja zaglavljenog papira nemojte isključivati uređaj.
Isključivanjem uređaja brišu se podaci koji se ispisuju. Osobito pripazite kada primate faksove.
Trganje papira
Uklonite sve komade papira da se ne bi zaglavili.
Ako se papir stalno zaglavljuje
Lagano udarite snopom papira po ravnoj površini da biste poravnali rubove prije nego što papir umetnete u uređaj.
Provjerite odgovara li papir uređaju.
Provjerite nisu li u uređaju ostali zaglavljeni komadi papira.
Zaglavljeni papir nemojte na silu izvlačiti iz uređaja.
Nasilnim izvlačenjem papira mogli biste oštetiti dijelove uređaja. Ako ne možete ukloniti papir, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku. Kada problem nije moguće riješiti