> Odpravljanje zastojev papirja > O zastojih papirja > Zastoji papirja v viru papirja
54Y8-00A

Zastoji papirja v viru papirja

Pri odstranjevanju zagozdenega papirja upoštevajte navodila za mesto, kjer se je papir zagozdil.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Večnamenski podstavek Zastoji papirja v večnamenskem pladnju
Kaseta za papir Zastoji papirja v kaseti za papir
Reža za ročno podajanje Zastoji papirja v reži za ročno podajanje
Kaseta za papir Zastoji papirja v kaseti za papir

Zastoji papirja v večnamenskem pladnju

Če je na pladnju papir, ga najprej odstranite. Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, ga ne vlecite iz naprave na silo, ampak uporabite postopek za drugo mesto zastoja papirja, navedeno v sporočilu.
1
Odstranite papir, ki se je zagozdil v večnamenskem podstavku.
1
Previdno izvlecite papir.
2
Zaprite pladenj.
2
Odstranite zagozdeni papir iz notranjosti naprave.
1
Do konca izvlecite predal za papir in ga odstranite tako, da dvignete sprednjo stran.
2
Pritisnite zeleni gumb.
Vodilo se zniža.
3
Previdno izvlecite papir.
3
Vodilo znova potisnite navznoter.
Čvrsto pritisnite vodilo tako, da se zaskoči na mestu.
4
Namestite kaseto za papir.
Če vstavite kaseto za papir in je možnost <Obvesti o prever. nast. pap.> nastavljena na <Vklopi>, se prikaže zaslon za potrditev.
5
Izberite <Da>, če se na zaslonu prikaže sporočilo <Ali je ves zagozdeni papir odstranjen?>.
Ko se na zaslonu prikažejo postopki za zastoj papirja v izhodnem področju. Zastoji papirja v sprednjem in zadnjem delu (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Zastoji papirja v reži za ročno podajanje

Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, ga ne vlecite iz naprave na silo, ampak uporabite postopek za drugo mesto zastoja papirja, navedeno v sporočilu.
1
Do konca izvlecite predal za papir in ga odstranite tako, da dvignete sprednjo stran.
2
Odstranite vodilo.
Pridržite spodnji del reže za ročno podajanje in izvlecite vodilo.
3
Previdno izvlecite papir.
4
Previdno naravnost vstavite vodilo.
Čvrsto potisnite vodilo tako, da se zaskoči na mestu.
5
Namestite kaseto za papir.
Če vstavite kaseto za papir in je možnost <Obvesti o prever. nast. pap.> nastavljena na <Vklopi>, se prikaže zaslon za potrditev.
6
Izberite <Da>, če se na zaslonu prikaže sporočilo <Ali je ves zagozdeni papir odstranjen?>.

Zastoji papirja v kaseti za papir

Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, ga ne vlecite iz naprave na silo, ampak uporabite postopek za drugo mesto zastoja papirja, navedeno v sporočilu.
1
Do konca izvlecite predal za papir in ga odstranite tako, da dvignete sprednjo stran.
2
Previdno izvlecite papir.
Če je nameščen dodatni modul za podajanje kaset, previdno izvlecite papir na enak način.
3
Namestite kaseto za papir.
Če vstavite kaseto za papir in je možnost <Obvesti o prever. nast. pap.> nastavljena na <Vklopi>, se prikaže zaslon za potrditev.
4
Izberite <Da>, če se na zaslonu prikaže sporočilo <Ali je ves zagozdeni papir odstranjen?>.